Foto i video: Nakon devet godina zatvora, šejh Sulejman Ulvan, jedan od najvećih učenjaka današnjice, pušten iz zatvora saudijskog taguta

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah je propisao da vjernici na ovom dunjaluku budu iskušani shodno svome imanu. Od S'ada ibn ebi Vekkasa se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „ Vjerovjesnici su ljudi najvećih iskušenja, potom oni koji ih slijede. Čovjek će biti iskušan shodno svome imanu pa ukoliko u njegovom imanu bude čvrstine iskušenje će biti jače. Ukoliko pak u njegovom imanu bude slabosti i iskušenje će biti manje.” Hadis bilježi imam Tirmizi a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

Nema sumnje da iskreni učenjaci ovoga ummeta imaju veliki udio u ovim riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kako i ne bi kad su oni nasljednici Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a onaj ko nasleđuje sunnet Allahova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, neminovno nasleđuje i neprijatelje sunneta. Ovu stvar je još prije nego li je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo sa dostavljanjem Objave, znao Vereka ibn Nevfel. On je Poslaniku, sallallhu alejhi ve sellem, nakon što ga je obavijestio o susretu sa Džibrilom rekao: „Kamo sreće da sam mlad i snažan onda kada te tvoj narod bude protjerao.”
Stoga, kroz historiju islama gotovo nećeš naći učenjaka koji nije bio ezijećen, udaran i zatvaran na putu dostavljanja Allahove vjere. Na tom putu je ubijen Seid ibn Džubejr, učenik Abdullaha ibn Abbasa, bičevan je zatvaran imam Ahmed. Ezijćen je bio i imama Malik i zatvaran Ebu Hanife. Na tom putu je u zatvoru preselio šejhul islam Ibn Tejmije, rahimehullahu teala, nakon što je proučio riječi Uzvišenog: „Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka, na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.”

Zatvran je i njegov učenik, drugi šejhul islam, Ibnul Kajjim el-Dževzije, rahimehullahu teala.

Povorka učenjaka stavljenih na iskušenja od strane nepravednih vladara, taguta i tirana se nastavlja i danas. U nizu te povorke nalazi se i šejh muhaddis, jedan od najvećih alima ovoga ummeta, šejh Sulejman el Ulvan, rahimehullahu teala, koji je prije nekoliko dana oslobođen iz zatvora taguta nakon što je u njemu proveo devet godina bez ikakve optužbe i bez ikakvog suđenja.

Šejh Ulvan je poput gordog lava izašao zatvora taguta odbivši da biva ponižavan u svojoj vjeri. Naime, saudijska vlast je prije pet mjeseci ponudila šejhu Ulvanu da bude pušten iz zatvora pod uvjetom da nosi narukvicu na osnovu koje bi obavještajna služba pratila njegov rad i kretanje, što je šejh odbio. Uzvišeni Allah je šejha Ulvana zbog njegove ustrajnosti i čvrstine ubrzo počastvovao brzim izlaskom iz zatvora.

Podsjetimo da je šejh Ulvan zatvoren zbog riječi istine. Zatvoren je zbog svojih mnogobrojnih fetvi u kojima je otvoreno svojim jezikom i perom podržavao mudžahide na Allahovom putu. Njegovom znanju su posvjedočili učenjaci i imami ovoga ummeta. Još prije 15 godina kada šejh Ulvan nije imao ni 30 godina, šejh Usejmin bi kontaktirao šejha Ulvana i pitao o vjerodostojnosti određenih hadisa. Šejh Hamud ibn Ukla eš-Šuajbi je rekao: „Nisam vidio nekog poput njega, spojio je između hifza i shvatanja.” Takođe šejh Bin Baz je još u svoje vrijeme slao pisma vlastima u kojima je tražio da se šejhu Ulvanu dopusti da drži predavanja nakon što mu je to bilo zabranjeno.

Oslobađanju šejha Ulvana se nije obradovala samo njegova familija i njegovi učenici već i čitav islamski ummet koji je u ovom kriznom periodu najpotrebniji hrabrih i iskrenih učenjaka koji se ustručavaju reći riječ istine ne bojeći se na tom putu ničiijeg prijekora. Veliki broj šejhova, studenata i običnog svijeta je odmah nakon što je čuo za oslobađanje šejha pohrlio šejhovoj kući da ga poselami i da zajedno sa njegovom familijom podijele radost njegova oslobađanja.

Neka je neizmjerna hvala Uzvišenom Stvoritelju što je u našem vremenu dao učenjake poput šejha Ulvana. Molimo Allaha da i nas i šejha učvrsti na putu istine i da ubrza izlazak ostalih šejhova, daija i mudžahida iz zatvora taguta. Amin!

Video u kojem braća kod kuće šejha Ulvana uz kaside i tekbir slave šejhov izlazak iz zatvora:

Zahvaljujući Gospodaru na izlasku svoga šejha iz zatvora učenici šejha su zaklali devu kao kurban.

Šejhova kuća i dvoriste su bili pretesni da bi primili sve koji su ga htjeli poselamiti i vidjeti ga

Pripremio: Aziz Billah

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz