Šejh Ulvan pozvao saudijskog muftiju Alu eš-Šejha i Fevzana na otvorenu debatu, oni odbili

Objavljeno / ažurirano:

Kako su učenici šejha Sulejmana el-Ulvana rekli, ovaj islamski učenjak je pozvao Abd-al-Aziza Alu eš-Šejha i Saliha Fevzana, koji su poznati u svojoj podršci otpadničkom režimu u Arabiji, na otvorenu debatu, piše UmmaNews.

U jednom od svojih govora, šejh Ulvan je rekao:

“Da, mi smo spremni na debatu. Mi smo to rekli prije i mi to kažemo ponovno: Mi pozivamo na debatu o tome na čemu smo (tj. u šta vjerujemo), i to je istina, koja se ogleda u dokazima iz Knjige (Kur'ana) i Sunneta i koncenzusa. I mi ne želimo voditi debatu (sa njima) u pitanjima idžtihada, nego mi želimo voditi debatu o cijelom projektu, projektu ummeta, cijelom projektu vjere Allaha, Gospodara svjetova. Mi pričamo o stvarima sa “rekao je Allah” i “rekao je Poslanik”.

I ne tvrdim da sam nepogrešiv. Da uistinu, osoba djeluje i promašuje, ima znanje ali je neznalica, i neka pitanja nisu očita za tu osobu. Ali zašto svaki puta kada ih pozovemo na debatu oni pobjegnu od nje?

Pozivali smo ih na debatu mogo puta, i mi ih još pozivamo tome. Ali, uz jedan uslov. Debata mora biti uživo, i ne želimo da bude snimljena, pa prije nego što bude emitovana, stvari budu dodavane ili oduzimane iz (video snimka) debate.

Mi želimo da debata bude uživo, i da svako može posvjedočiti. Da svi budu svjedoci. I da svako može čuti ono što mi (vjerujemo) i da ono na čemu smo mi je Istina. A i u ovom vremenu ( u kojem živimo), mi ne tvrdimo da ono na čemu smo je isključiva istina. Ono na čemu smo mi je oblik itdžihada. Mi to ne pretendujemo, više je to oblik koncenzusa na kojem su se složili raniji učenjaci i to da je odbrana časti muslimana nešto na čemu su se učenjaci složili,” rekao je šejh Sulejman al-Ulvan.

Šejh Omar al-Haduši je naglasio da je prijedlog za spor poslan najuticajnijim učenjacima palače Kraljevine “Saudijske” Arabije (KSA) – Abdulazizu Alu eš-Šejhu i Salihu Fevzanu. Oba sjede u Odboru najprominentnijih učenjaka KSA i poznati su po svom neosnovanom krtikovanju mudžahida i podržavanju otpadničkog saudijskog režima.

“Šejh Sulejman el-Ulvan je pozvao muftiju i Fevzana na debatu, i niko nije odgovorio, zbog toga što onaj koji brani zabludu je bez sumnje poražen ,” rekao je šejh Haduši.

U međuvremenu šejh Abdulaziz el-Tarifi je komentarisao 15-godišnju zatvorsku kaznu za Sulejmana el-Ulvana:

“Neka Allah podari olakšanje muhadisu šejhu Sulejmanu el-Ulvanu, i neka ga učini izvorom koristi. On se smatra od iskrenih i istinoljubivih, i zaslužuje čast i  poštovanje. Neka ga Allah učvrsti.”

Izvor: KavkazCenter

Prijevod i obrada: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Smutnja sljedbenika strasti je opasnija od smutnje Dedždžala

0
Ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio suštu istinu, zato ne dopusti da te ponese visoko mišljenje o sebi, kao ni činjenica da si na Pravom putu, pa da se upustiš u razgovor sa sljedbenicima strasti pod izgovorom da se s njima raspravljaš ili provjeriš njihov stav

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Evo šta su oni imali reći o Kur'anu

0
Cijeli život učenjaka je kružio oko učenja, poučavanja i primjene Kur'ana međutim opet su pred kraj života žalili što mu nisu posvetili čak i...

Islamske teme