VIDEO: Preselio šejh Halid el Husejnan (“Šehadet je moja najveća želja”)

Popularno na sajtu

Njegovo ime je Halid ibn Abdir-Rahman el-Husejnan, a kunjet (nadimak) Ebu Zejd. Šejh Halid Husejnan je rođen 1966. godine u Kuvajtu.

Svršenik je islamskog univerziteta „Imam Muhammed ibn Su'ud”, odsjek usulud-din (akida). U toku svojih studija šejh je imao priliku da uči kod uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina. Nakon svršenog fakulteta šejh Halid je radio u nekoliko mesdžida pri Ministrastvu vakufa u Kuvajtu kao imam i hatib. Održao je veliki broj dersova i predavanja koja su se odlikovala lijepim i lahkim izlaganjem kao i novim metodama izlaganja. Šejh je još tada govorio o džihadu i mudžahidima s tim što njegova predavanja nisu izazivala strah kod tadašnjih vlasti jer se radilo o periodu 90-tih.

Allah je šejhu Halidu 2007. godine ukazao Svoju blagodat te šejh odlazi na polja džihada u zemlju ponosa – Afganistan, nakon što je prodao svoju kuću i sa sobom poveo svoju familiju i još neku braću iz Kuvajta od kojih su neki preselili a neki još uvijek iščekuju šehadet.

Poučavao je mudžahide i borio se zajedno sa njima. Mudžahidi su uvidjeli njegovu nadarenost te su mu brzo pružili priliku da se putem izdavačke kuće Es-Sehab obraća islamskom ummetu i podstiče na borbu na Allahovom putu.

Šejh je iza sebe ostavio nekoliko djela poput:

– Više od 1000 sunneta u toku dana i noći.
– Više od 1000 dova u toku dana i noći
– Više od 1000 odgovora za žene
– Čudne stvari u životu nekih studenata danas
– Odgojni dersovi kroz hadise Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
– Bitne riječi u kriznom periodu
– Takvi su bili salihuni (dobri ljudi), i druga djela.

Šejh je preselio u zoru, 23. muharrema 1434. h.g. (petak, 7. decembra 2012). Molio je Allaha da preseli kao šehid i postač pa mu je Gospodar uslišao njegovu dovu.

Takve su naše vođe i predvodnici, svojom krvlju napajaju drvo ponosa i namjesništva na zemlji. Molimo Uzvišenog Allaha da šejhu Halidu podari Firdewsul eala a njegovoj familiji sabr.

Istinu je rekao Uzvišeni kada kaže: “Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili.” (El-Ahzab, 23)

Pripremio: Aziz Billah

Napomena PV: Vaše radove možete slati na email adresu: vasastrana@putvjernika.com

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz