Poziv u međureligijski dijalog

Popularno na sajtu

A što se tiče onih koji danas pozivaju u međureligijski dijalog i sporazum između vjera, da su sve vjere nebeske, čak se neki toliko usuđuju pa kažu: “Ne smatrajte jevreje i kršćane nevjernicima”, doista je ovo suprotno onome s čime je došao Poslanik, suprotno onome o čemu govori Kur'an i suprotno vjeri Ibrahimovoj, koju nam je naređeno da slijedimo: “O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.” (Et-Tevbe, 23)

Ovi govore: “Jevreji i kršćani su sljedbenici Knjige i sljedbenici imana – vjere. Svaka vjera je od Allaha. Sporazumijevat ćemo se i potpomagati. Jevreje i kršćane ne smatrajte nevjernicima.” Ovaj je poziv danas prisutan i njime se želi zapečatiti ljubav i mržnja između vjernika i nevjernika. Svaki onaj koji ne vjeruje u poslanika Muhammeda – on je nevjernik, svejedno bio on sljedbenik Knjige ili ne, jer nakon dolaska Muhammeda nikome nije dozvoljeno da ne povjeruje u njega. Onaj koji ne povjeruje u njega, taj je nevjernik. Jevreji i kršćani ne vjeruju u Poslanika i oni su nevjernici. Allahov Poslanik je rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša! Neće niko iz ovoga ummeta, jevrej i kršćanin, čuti za mene, a zatim umrijeti i ne povjerovati u ono s čime sam došao, a da neće biti od stanovnika Vatre!”[1] Dakle, nakon dolaska Vjerovjesnika nikome nije dozvoljeno da izađe iz njegove vjere, čak je rekao: “Tako mi Allaha, da je moj brat Musa živ, ne bi mu bilo dozvoljeno osim da me slijedi!”[2]

Nakon dolaska Vjerovjesnika nema ispravne vjere osim vjere islama:

„A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.“ (Ali Imran, 85)

Dakle, poziv na međureligijski dijalog je neispravan. Danas se zbog njega organiziraju skupovi i seminari, imeci se troše na poziovu u zbližavanje vjera, i taj poziv nazivaju međureligijski dijalog. Subhanallah! Dijalog između imana i kufra?! Između širka i tevhida?! Između Allahovih neprijatelja i Allahovih prijatelja?!

Autor: Salih Fewzan

Iz komentara djela: “Paganski običaji kojima se Allahov Poslanik suprotstavio” – 1. pitanje

Fusnote:

[1] Muslim (153)

[2] Hadis ie dobar. Zabilježili su ga Ahmed (3/387), Ed-Darimi (1/115), Ibn Ebi Asim u “Es-Sunne” (5/2) i drugi. Šejh Albani ga ie spomenuo u svom vrijednom djelu “Irvaul-galil” (6/24)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz