Muslimani na Zapadu između holokausta i hidžre

Popularno na sajtu


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Allah u Kur'anu kaže: „Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli.” (El-Bekare, 2:217)

U drugom ajetu Allah takođe kaže: “…nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo…” (Sebe’, 4:33)

Krstaške snage na Zapadu bi mogle počiniti holokaust protiv muslimana! Mnogi muslimani koji trenutno žive na Zapadu će biti šokirani ovim riječima ili će se nasmijati, pa će izreći iste riječi koje su židovi rekli o Hitleru prije nego što je on sproveo svoje planove.

Krstaški Zapad, u saradnji sa židovima, kršćanima, mušricima i otpadnicima na Bliskom istoku, u Aziji i Africi, neprestano kuje planove kako da oslabi islam i njegove sljedbenike. Ne treba da idete u Afganistan, Irak, Siriju, Somaliju, Mali da biste vidjeli krstaše ili njihove sluge kako se bore protiv islama i muslimana. Uključite vaše televizore i izbrojite kanale koji se jezikom bore protiv islama. Čućete ih da govore: Islam je prijetnja! Šerijat je barbarizam! Ismijavanje sa Muhammedom (saws) je sloboda govora! Moramo zaustaviti islamizaciju! Zaustavimo imigrante iz muslimanskih zemalja! U zadnje vrijeme se, čak, pojavljuju i pozivi poput: Zabranite Kur'an! Bombardujte Mekku! Ubijte muslimane!

Da li ste iznenađeni?!

Mislim da mnogi muslimani na Zapadu nisu u potpunosti svjesni opasnosti kojoj su izloženi. Naučimo iz onoga što se dogodilo muslimanima Bosne i Hercegovine. Muslimani i kršćani su živjeli jedno vrijeme u miru jedni sa drugima. Stanovništvo je bilo izmiješano, a džamije su građene pored crkava. Činilo se da su svi bili sretni i da su živjeli u miru i dobrim komšijskim odnosima. Međutim, početkom 90-ih, počinje žestoka nacionalistička propaganda, lansirana od strane režima u Beogradu i Zagrebu. Pojavljuju se nacionalističke pjesme i snimaju se filmovi. Mnoge pjesme su bile o zemlji, časti i ratu, koje su za kratko vrijeme osvojile dušu većine srpskog i hrvatskog naroda. Muslimani BiH nisu bili u potpunosti svjesni šta je ova nacionalistička propaganda činila sa umovima njihovih kršćanskih “prijatelja”, koji su za tri godine pobili oko 200 hiljada Bošnjaka i silovali na desetine hiljada Bošnjakinja.

Šta će muslimani na Zapadu uraditi ako počne sveopšta anti-islamska propaganda, a glas razuma među rijetkim zapadnjacima bude ušutkan?

Oružje je zabranjeno!

Svi ashabi, neka je Allah s njima zadovoljan, bili su borci! Poslanik sallAllahu alejhi we sellem je lično učestvovao u preko 20 bitaka i vojnih pohoda, naređivao džihad i podsticao na isti. Muslimani kroz historiju su bili svjesni da samo kao jaka vojna sila mogu svojoj porodici i društvu obezbjediti ponosan i dostojanstven život u islamskoj zemlji u kojoj obožavaoci krsta i sljedbenici strasti neće nametati svoje iskvarene principe muslimanima. Živjeli su ponosno sve dok zadnjih stoljeća nisu zanemarili svoju vlastitu vjeru i svoje obaveze, ostavili su svoje oružje, i sada su pogođeni slabošću, baš kao što nas je upozorio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A kao rezultat toga, nevjernici i otpadnici (od islama) su nas ponizili i okupirali naše zemlje od istoka do zapada.

Allah kaže u Kur'anu: „Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale.” (En-Nisa’, 4:102)

Obistinjenje ovog ajeta vidimo u zadnjim stoljećima islama, kada su muslimani zapostavili borbu i korisno znanje, te se prepustili niskim porivima, nakon čega su poniženi od strane kafira sve do dan danas. I nakon što su se krstaši formalno povukli iz muslimanskih zemalja (nakon perioda kolonijalizma), ostavili su iza sebe podaničke režime koji, čak, nadmašuju svoje krstaške gospodare u okrutnosti prema muslimanima.

Narodne revolucije u arapskim zemljama su pokazale i najvećim filozofima da iz okova ovog poniženja muslimani ne mogu izaći osim pobunom.

Ali, šta je sa muslimanima na Zapadu?

Posjedovanje oružja za muslimane na Zapadu predstavlja siguran put do tamnice, gdje će biti zatvoreni uz optužbe za terorizam. Gdje je onda rješenje?

Muslimani na Zapadu u koncentracionim logorima!?

Ako je tačno da se historija ponavlja, onda bi muslimani na Zapadu uskoro mogli očekivati sveopšti egzodus i koncentracione logore.

Pogledajmo kratak rezime onoga što se desilo u posljednjih 20 godina.

Započeću citiranjem predstavnika šejtana, krstaškog viteza Džordža Buša: “Ili ste sa nama ili ste sa teroristima (tj. muslimanima)!”

„Ovaj krstaški rat, ovaj rat protiv terorizma (tj. islama) će potrajati!”
Slijedi spisak zemalja u kojima krstaši, Sjedinjene Američke Države i NATO, ubijaju muslimane ili pak koriste teritorije ovih zemalja u cilju borbe protiv muslimana.

 • Afganistan (stotine hiljada ubijenih)
 • Pakistan (hiljade ubijenih u napadima bespilotnih letjelica)
 • Irak (najmanje milion ubijenih)
 • Sirija (stotine hiljada ubijenih civila od strane krstaške ruske avijacije i američke koalicije ili režima kojeg su oni doveli na vlast i snabdjeli oružjem)
 • Somalija (najmanje 30 hiljada djece je umrlo zbog gladi, koju su uzrokovali zapadni krstaši uništivši prije toga somalijsku poljoprivredu, dok je na hiljade ljudi ubijeno u pohodima afričkih krstaša iz Kenije i Etiopije, kao i u bombardovanjima od strane američkih bespilotnih letjelica i francuskih helikoptera i podmornica)
 • Jemen (hiljade ubijenih u napadima američkih bespilotnih letjelica, kao i bombarderima odanog krstaškog saveznika – porodice Saud)
 • Mali (hiljade ubijenih u najnovijem pohodu francuskih krstaša)
 • Saudijska Arabija (koristi se za obuku, logistiku i dopune gorivom)
 • Kuvajt (koristi se za obuku i dopune gorivom)
 • Katar (koristi se za obuku i dopune gorivom)
 • Turska (koristi se za obuku i dopune gorivom)
 • Ujedinjeni Arapski Emirati (koristi se za obavještajne svrhe)
 • Alžir (operacije specijalnih snaga)
 • Filipini (koriste se za obuku i obavještajne svrhe)
 • Libija – krstaški saveznik Heftar je okupirao više od polovine zemlje.

A spisak iz godine u godinu postaje sve duži…

Nema dileme da Zapad i njegovi saveznici žrtvuju sve kako bi eliminisali selefijsko-džihadski menhedž (put, ideologija) i njene sljedbenike. Nakon 20 godina rata protiv džihadista, ova ideologija je još jača i ima više sljedbenika na terenu. Počela je u Zemlji crnih zastava (Afganistan), a još uvijek dobija na snazi u zemljama mudrosti i vjere (Jemen i Zemlja Dvaju Harema), dok je pravi procvat doživjela u Šamu.

Dakle, šta će krstaši uraditi nakon što izgube rat na Bliskom istoku, a izgubiće ga zasigurno, kako nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem?

Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, trebamo postaviti drugo pitanje: Šta su krstaši činili u prošlosti kada bi bili pobijeđeni u ratu sa muslimanima? Odgovor vam je vjerovatno poznat: iz ogromne zlobe i barbarizma ubijali su nevine civile.

Ali, ovaj put, krstaši neće napasti selo ili voćnjak na Bliskom istoku, ovaj put će napasti muslimane u Evropi i Americi! Da, ovo je sasvim realan razvoj događaja, a ne nostradamusovsko predskazanje. Gorkih primjera je isuviše da bi se mogli ignorisati. Mnogo muslimana i muslimanki je napadnuto, ubijeno ili uhapšeno od strane sigurnosnih službi ili običnih krstaša na Zapadu. A krstaši su na bojnom polju trenutno daleko nadmoćniji u odnosu na muslimane, i nemaju puno razloga za osvetu, jer ubijaju muslimane i pljačkaju njihova prirodna bogatstva gdje god i kad god to zažele. Šta se može očekivati kada se ovaj balans snaga poremeti, a krstaši budu gubili bitku za bitkom? Da li zdrav razum treba da sumnja u mogućnost masovnog ubijanja muslimana na Zapadu, hapšenja, odvođenja u koncentracione logore, paljenja i rušenja džamija i silovanja muslimanki?

Ovaj put oni neće gledati u vašu „umjerenu” ili „ekstremističku” interpretaciju islama, niti u vašu prozapadnu ili proislamsku odjeću. Sa bradom ili bez brade, možete biti zarobljeni i ubijeni. Sa maramom ili bez marame, možete biti zarobljeni, silovani i ubijeni, bez igdje ikoga da vam pomogne.

Ali ovo nije jedini razlog zbog kojeg će krstaši pokušati da ubiju što više muslimana. Mnogi ljudi na Zapadu prelaze na islam. Svake godine više od 150.000 ljudi pređe na islam u Evropi i Americi. Ljudi napuštaju kršćanstvo i postaju ateisti ili muslimani. Ako se ovo nastavi u narednih 30 godina Evropa bi mogla postati predominantno muslimanski kontinent, a ovo nije ono što bi Vatikan i drugi krstaški centri moći željeli da vide.

Moj savjet muslimanima u Evropi i Americi

Moja braćo i sestre, spremite se za vrijeme koje dolazi, jer pukim ažuriranjem svojih internet stranica i postavljanjem tekbira na forumima i socijalnim mrežama nećete pomoći sebi, niti učiniti islamski ummet pobjedonosnim.

Moja braćo i sestre, kada krstaši dođu po vas neće vam pomoći vaše diplome i nećete imati koristi od vaših lijepih kuća i automobila. Čak i ako biste im se zaklinjali na lojalnost, ni to ne bi odagnalo njihovu zlobu od vas.

Znam da vam je veoma teško da „progutate” moje riječi, ali ovo je vrlo moguć, skoro isključiv scenario. Slagali se sa mnom ili ne, vi ćete izabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Da u dogledno vrijeme učinite hidžru u neku od zemalja u kojima dominira muslimansko stanovništvo, nadajući se nagradi od Allaha, Koji je za hidžru u Njegovo ime obećao Džennet. Time biste ostvarili mnogobrojne koristi, a jedna od njih je i čuvanje sebe i svojih porodica od poganluka i pokvarenog načina života na Zapadu.
 • Druga mogućnost je da jednostavno ignorišete ove moje riječi i da nastavite „po starom” da živite u iluziji da crni dani o kojima govorim nikada neće doći. U tom slučaju, možete se posavjetovati sa nekim od učenih sljedbenika strasti na Zapadu, koji će vas ubjediti kako blagosanju muslimana na Zapadu neće doći kraja. Nakon toga ćete nastaviti mirno da spavate. Dok ne dođu po vas!

Autor: Sluga islama
Izvor: Magazin SARIM
Obrada: Put vjernika (Članak je prvobitno objavljen maja mjeseca 2013. godine)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz