VIDEO: VELIKI ŠEJTAN (KO SU ŠIJE)

4525

Većini muslimana na našim prostorima nije poznata istina o šiitskom paganskom vjerovanju, dobrim djelom zbog perfidne igre šiitskih misionara koji muslimanima na prostorima Balkana prilaze lukavo, ne otkrivajući kompletno vjerovanje šijja, već samo neke segmente koji se podudaraju sa vjerovanjem sunija.

Na žalost, velika zasluga za uspjeh šiitskih misionara na našim prostorima pripada i korumpiranim vođama islamskih zajednica,

koji od šijja (Irana) dobijaju donacije u zamjenu za šutnju o šiitskim zabludama. Bolna je činjenica da isti ti vjerski autoriteti ne samo da ne osuđuju i upozoravaju na opasnosti šiitskog učenja, već hvale šiitske misionare nazivajući ih svojom braćom i učestvuju na otvaranju šiitskih misionarskih centara, dajući tako sraman doprinos u šiitskim projektima paganizacije sunija na našim prostorima.

Onima koji još uvijek sumnjaju u nevjerstvo šiija, onima koji misle da su priče o šiitskom paganskom vjerovanju pretjerane, onima kojima su skrivene sve grozote zabludjele šiitske akide, onima u čija je srca ušla šiitska smutnja i žele da svoja srca smire, kao i onima koji žele da obogate svoje znanje o zabludama šijja-pagana, toplo preporučujemo da pogledaju ovaj izuzetno dragocjen video prilog o velikom šejtanu – šiizmu. Video sadrži govore šiitskih savremenih autoriteta, te stoga predstavlja autentičan izvor informacija o šiizmu.

(Ovaj serijal od četiri video dokumentaraca je premijerno bio objavljivan još 2011. godine, a repriziramo ga kako bi podsjetili i upozorili muslimane na zlo koje se zove šiizam).

Pogledajte i ostale dijelove ovog video dokumentarca

Veliki šejtan 1. dio:

Veliki šejtan 2. dio:

Veliki šejtan 3. dio:

Veliki šejtan 4. dio:

Slični članci:

Šiitske zablude kroz foto i video zapise

Da li je moguće da rafidije (šije) proliju i jednu kap svoje krvi da bi se oslobodila džamija El-Aksa?

Šiitski Mehdi je Mesija Dedždžal

Ideologija šijja je ista kao i ideologija Židova

Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad je dvoličan kao i Iran

(Put vjernika)