Šiitski autoritet Kemal Hajderi otvoreno govori šta će šijje uraditi ako se dočepaju vlasti nad sunijama

3208

Iako je osnova šiitskih autoriteta da lažu koristeći “sveto” pravilo tukje (prikrivanja) kada je u pitanju odnos prema muslimanima, ipak, pojedini vjerski autoriteti šijja otvoreno ispoljavaju namjere šiija prema muslimanima.

Ovakav je slučaj sa šiitskim autoritetom Kemalom Hajderijem koji otvoreno priznaje da kada šijje kažu sunijama “braća” da se tada samo pretvaraju jer nemaju vlast nad njima.

Osvrt Kemala Hajderija na historijsko nasljeđe šiizma u pogledu odnosa i propisa prema muslimanima ehlu-sunneta. Zbog ne posjedovanja moći i vlasti, šiije muslimanima ehlu-sunneta prilaze sa nazivima poput “braća” i “naša djeca”, što predstavlja ciljano pretvaranje koje je u suprotnosti sa stvarnim stavovima i namjerama šiitske vjere. Ona nalaže da se dolaskom šiijskog Mehdije nad muslimanima ehlu-sunneta sprovede propis nevjernika, tj. da se ubijaju!

(Šiizam otvoreno / Put vjernika)