Izrael koristi novu taktiku u Han Junisu

77

Rezultat nove taktike je potpuno uništavanje stambenih dijelova grada u kojim operišu, da bi život učinili nemogućim, javlja Tarek Abou Azzoum.

AJB