‘O Gospodaru, pomozi me protiv oka i srca moga’

Popularno na sajtu

Oko je izaslanik, a srce je pošaljilac i ono zahtijeva od oka da gleda. Oko uživa u pogledu, a srce uživa u osjećajima koja taj pogled izaziva, tako da su na ovaj način oko i srce partneri koji jedan drugog pomažu u buđenju strasti. Kada ih je strast obuzela, zadesili su ih belaji, te su stoga počeli koriti jedan drugog. Srce je reklo oku: “Ti si me dovelo do ruba propasti i u mene si ubacilo tugu i očaj svojim upornim gledanjem u zabranjeno.

Neprestano si bacalo svoj pogled u zabranjenu bašču, tražilo lijek u onome što je bolest prouzrokovalo i na taj način postpupalo suprotno savjetima Mudroga Koji je u Svojoj knjizi rekao (u prijevodu značenja): “Reci vjernicima neka obore poglede svoje…” (En-Nur, 30), i riječima Njegovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji kaže: “Gledanje u ženu (koja ti nije dozvoljena) otrovna je Iblisova strelica. Ko ga ostavi bojeći se Allaha, dželle šanuhu, On će mu podariti vjeru čiju će slast osjećati u svom srcu.” (Taberani)

Koga koriti do onoga ko je svoga druga pogodio otrovnom strelicom? Zar nisi znao da nema ništa pogubnije za čovjeka od njegovog oka i jezika? Većina onih koji su propali, propali su zbog njih i oni su uzrok većini stradanja. Tako ti Allaha, koliko puta su čovjeka doveli na rub propasti i uništenja? Ko želi živjeti sretnim životom neka obara svoj pogled i neka čuva svoj jezik od bestidnog govora – to će ga sačuvati od nevolja koje dolaze kao posljedica haram-pogleda i nemoralnog govora. Istinoljubivi, sallAllahu alejhi we sellem, obavijestio nas je da oči čine blud gledajući i da je to prvi stepen koji vodi do bluda spolnog organa, jer su oči njegov izaslanik i glasnik. Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, upitan je o iznenadnom pogledu te je naredio onome ko ga je pitao da obara pogled i na taj način ga uputio na ono što će mu koristiti i otkloniti od njega nevolje. Svog amidžića Aliju, radijAllahu anhu, upozorio je da se čuva od onoga što će ga baciti u iskušenje i ispuniti mu srce tugom pa mu je rekao: “Nemoj upućivati pogled za pogledom.”

Zar nisi čuo jednog pametnog čovjeka kako kaže: “Ko pusti pogled da slobodno luta umorit će svoje srce. Ko bude uporno gledao u zabranjeno, njegova će tuga dugo potrajati, uzalud će tratiti vrijeme i oči će mu se orositi suzama.”

Zar nisi čuo mudrog pjesnika kako kaže:

“O oči, uživale ste u gledanju
i moje srce dovele na rub propasti.
Prestanite mučiti mi srce
jer sramota je za dva oka jedno srce napasti.”

Rasprava između oka i srca

Oko odgovori srcu: “Ti si meni učinilo nepravdu na početku i na kraju i uvalilo me u javne i tajne grijehe. Ja sam samo tvoj izaslanik koji tebi poziva i tvoj izviđač koji na tebe upućuje.”

“Kada pošalješ glasnika prema voljenoj osobi,
a na kraju ga zbog njegova odlaska koriš, učinio si mu nepravdu.”

“Ti si vladar kome se pokorava, a mi, oči, mi smo vojska koja te sluša. Poslao si me kao glasnika radi neke tvoje potrebe, a nakon toga me koriš i prijetiš. Da si mi naredio da zatvorim svoja vrata i spustim zavjese na svoje prozore, ja bih te poslušao. Kada si se dobro utvrdio, poslao si me da lovim za tebe, i plijen je trebao pripasti tebi. Međutim, sam si pao u klopku i postao si zarobljenik. Postao si potčinjeni nakon što si bio vladar. Povrh toga, u moju korist presudio je najbolji od svih stvorenja i najpravedniji kadija (Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem), kada je rekao: “U tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, bit će zdravi i ostali organi tijela, a ako je taj organ bolestan, bit će bolesni i ostali dijelovi tijela. Taj je organ srce.” (Buharija, Muslim)

Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, veli: “Srce je vladar, a ostali organi tijela su vojska. Ako vladar bude dobar, bit će dobri i njegovi vojnici, a ako bude loš, bit će loši i njegovi vojnici.” Kada bi malo bolje razmislio, shvatio bi da slabost tvojih podanika zavisi od tvog stanja, a da njihov boljitak i uputa zavisi od toga koliko si ti na uputi. Međutim, ti si propao i druge si bacio u propast. Slabašnom oku nametnuo si svoju grešku. Stvarni uzrok tvojih nevolja jeste taj što u tebi nema ljubavi prema Allahu, dželle šanuhu, i prema Njegovom spomenu. Njegovim riječima, imenima i svojstvima. Svoju pažnju usmjerio si prema nekom drugom mimo Allaha, dželle šanuhu.

Navikao si da voliš druge mimo Njega i da u njih polažeš svoje nade. Čuo si šta ti je Allah, dželle šanuhu, pripovijedao o sinovima Israilovim koji su zamijenili bolju i ukusniju hranu za slabiju od nje, pa im je rekao: “Zar mislite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore?” (El-Bekara, 61)

Šta je tek sa onim koji ljubav prema Stvoritelju i Gospodaru, bez Koga se ne može ni živjeti ni opstati, bez Koga se ne može posjedovati nijedna blagodat niti sreća, zamijenio ljubavlju prema nekom drugom. Jedini spas bio mu je da svoju ljubav usmjeri samo prema Allahu, dželle šanuhu, i da mu On bude draži do svega ostalog. Pogledaj, tako ti Allaha, kakvu si zamjenu učinio? I koga si mimo Njega zavolio? Dragovoljno si pristao da budeš zatočenik u mjestu punom nečisti, dok se srca onih koji vole Allaha, dželle šanuhu, nalaze oko prijestolja Milostivog. Kada bi volio samo Allaha, dželle šanuhu, a klonio se drugih mimo Njega, doživio bi čuda i bio siguran od nevolje i nesreća. Zar nisi znao da je Allah, dželle šanuhu, obećao spas i uspjeh na onom svijetu samo onima koji Mu dođu sa zdravim srcima, sa srcem u kojem neće biti ništa osim ljubavi prema Njemu i koje postupa shodno Njegovom zadovoljstvu.”

Oko još reče: “Između mog i tvog grijeha kod ljudi je kao razlika između mog sljepila i tvog sljepila u analogiji koju koristiš. Onaj u Čijoj se ruci nalazi sva vlast rekao je: ‘Ali oči nisu slijepe, već srca u grudima’.” (El-Hadždž, 46)

Jetra se raspravlja sa okom i srcem

Kada je jetra saslušala njihovu raspravu i svađu, rekla im je: “Vas dvoje ste saveznici koji se potpomažete u mom uništenju i nastojite da me svojim djelima dokrajčite. Pjesnik koji je čuo vašu prepirku, jadajući se, spjevao je sljedeće stihove:

Moj pogled srcu kaže: ‘Bolest si mi dao’,
i srce smatra da ga je oko u propast bacilo.
A tijelo svjedoči da je oko lažac,
ono je to koje je srcu nevolje donijelo.
Da nije očiju i bolesti koje sa sobom nose,
nikada ne bi bio izložen ovoj pogibelji.
A jetra kojoj je nepravda učinjena reče im:
‘Idite daleko: istrgali ste me, a Allaha se niste nimalo bojali’

Drugi pjesnik veli:

Oko se zbog ljubavi jako rasplakalo, a srce mu reče:
‘Plačeš, a ti si to koje me bolom ispunilo.’
Koreći ga, oko mu odgovara:
Ne, nego si ti meni puste želje i nadu pružalo.
Kada se njih dvoje jedno od drugog osame,
oboje jakim bolom i tugom ispunjeni
moja jetra ih dozva i reče im: ‘Ne idite,
svojim grijesima ste me potpuno istrgali.

Drugi pjesnik kaže:

Korio sam srce kada sam vidio
da mi je tijelo potpuno oslabilo.
A srce se okomi na moje oko
i reče mu: ‘Ti si odgovorno, bilo si moj izaslanik.’
A oko mu odgovori:
‘Ali, ti si bio moj vodič’,
A ja im rekoh: ‘Prestanite oboje,
zbog vas sam kao ubijen.’

Jetra zatim reče: “Ja ću preuzeti odgovornost da presudim među vama. Vi ste u grijehu ortaci koji se međusobno pomažete kao što zajedno prema užicima i veselju poput brzih konja jurite. Oko uživa u pogledu, a srce čezne i žudi. Radi toga o vama pjesnik kaže:

‘Ukoliko ih u Svoje okrilje i zaštitu ne uzme Onaj Koji je Gospodar srca i pogleda, niti će oko biti radosno niti će srce biti smireno i postojano.’

Pjesnik veli:

Allaha mi, ne znam koga da korim
dušu, oko ili srce svoje.
Ako korim srce, ono grijeh pripisuje oku,
a ako se obratim oku, kaže: ‘Grijeh pripada srcu’
Oko i srce su me skupa uništili.
O Gospodaru, pomozi me protiv oka i srca moga.

Jetra, obraćajući se oku, dalje veli: “Kada si napojilo srce vinom ljubavi iz svog pehara, potpalilo si u njemu žar čežnje, i to ga je počelo mučiti i trgati. Prvo si pogriješilo što si ga napojilo tim opojnim pićem, a drugo što si u njemu potpalilo vatru čežnje:

Uzmi me za ruku, odgurni zastor i pogledaj:
Tijelo mi je iznemoglo, ali ja to vješto skrivam.
I nije ono što teče iz oka moga suza,
ne, to je duša koja izgara i kao kapljica isparava.

Sudac će vam biti Onaj Koji će na Sudnjem danu presuditi između tijela i duše.”

U poznatom predanju stoji:

“Stvorenja će se na Sudnjem danu raspravljati, pa će se raspravljati tijelo i duša. Tijelo će reći duši: ‘Ti si ta koja me je pokrenula, naređivala i upravljala mnome. Da tebe nije bilo, ja se ne bih moglo pokretati niti bilo šta učiniti.’ Duša će mu odgovoriti: ‘Ti si to koje je jelo, pilo, doticalo i uživalo u blagodatima. Ti si to koje zaslužuje kaznu.’ Allah dželle šanuhu poslat će meleka da presudi među njima, pa će im on reći: ‘Primjer vas dvoje jeste kao primjer nepokretnog čovjeka koji vidi i slijepca koji se može kretati, a koji su ušli u tuđi vrt. Nepokretni reče slijepcu: ‘U ovom vrtu vidim svakovrsne plodove, ali ne mogu da dođem do njih.’ Slijepac reče: ‘Ja mogu hodati ali ne mogu da išta vidim. Nepokretni mu reče: ‘Ti mene ponesi, a ja ću dohvaćati plodove.’ Ko od njih dvojice zaslužuje kaznu? Duša i tijelo će odgovoriti: ‘Obojica.’ Melek će im reći: ‘Isto tako vas oboje zaslužujete kaznu.'”

Iz knjige: ‘Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi’
Autor: Ibn Qajjim el-Dževzijje
Odlomak: ‘O međusobnoj prepirki i korenju srca i oka i presudi među njima’

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz