Vjernost i ispunjavanje obaveza

Popularno na sajtu

Ovo je jedna od najvećih i najboljih vrlina koje čovjek može posjedovati. To je svojstvo koje je potvrdio i islam te je naredio izvršavanje obaveza i obećanja.

Uzvišeni kaže: I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. (En-Nahl, 91.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Muslimani ispunjavaju zadate uslove.“[1]

„Ja ne kršim ugovore i ne uzimam izaslanike i delegacije kao taoce.“[2]

Ispoštujte ugovore koje ste potpisali sa mnogobošcima i oslonimo se na Allaha protiv njih.[3]

Izvršite obaveze na koje ste se zakleli u džahilijetu, jer islam obaveze na koje ste se zavjetovali samo diže na veći stepen.[4]


Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Put vjernika

Fusnote:

[1] Tirmizi, br. 1272., i Ebu Davud, br. 3120.
[2] Ebu Davud, br. 2377., i Ahmed, br. 22737.
[3] Ahmed, br. 22283.
[4] Tirmizi, br. 1511., i Ahmed, br. 6638.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz