Šta da radi djevojka koja živi u poročnom i nemoralnom društvu i plaši se devijantnog ponašanja

Popularno na sajtu

Pitanje:

Trenutno imam 15 godina i prije 4 ili 5 godina prihvatila sam Islam. Jedan od mojih roditelja je musliman samo po imenu i ne pridržava se islamskih propisa. Cijeli period nakon mog prihvatanja islama nalazim se u određenim problemima. Plašim se da ću prije ili kasnije osjetiti nenaklonost prema izvršavanju vjerskih propisa, te da ću se odati izlascima i (nedozvoljenom) uživanju (odlazak na ples u disko i ugovaranje sastanaka sa mladićima i izlazak sa njima). Znam da je ovo greška (zlo), ali nakon ovog čina osjećam da se neću moći pridržavati islamskih propisa. Međutim jedna stvar mi se konstantno javlja i govori da moram biti muslimanka. Suočavam se sa teškim vremenom  u pogledu zauzimanja stava i odluke šta da učinim. Velike poteškoće mi pravi to da i dalje ostanem muslimanka, pošto živim u nemuslimanskom društvu. Svi “muslimani” koje ovdje poznajem, ustvari, nisu to za što se izdaju. Da li imate neki prijedlog za rješavanje ovog problema?

Odgovor:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu dželle ša'nuhu. Tvoj je slučaj, djevojko, veoma osjetljiv, ozbiljan i povezan sa postojanošću u vjeri islamu i pridržavanjem vjerskih propisa. Istovremeno, shvatajući tvoj problem i osjećajući tvoj trud i zalaganje, želimo ti uputiti sljedeća zapažanja:

Prvo: To što si rekla i napomenula da ti dolazi i govori da moraš biti muslimanka može biti jedan od meleka. Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem je rekao:

“Zaista se šejtan (Iblis ili neko od njegove vojske)¹ u trenucima približava čovjeku i salijeće ga (ovdje se misli na ono što se u srcu javlja posredstvom šejtana). Postoje, također trenuci kada mu se melek približava. Što se tiče trenutaka, šejtanskog približavanja, on mu tom prilikom sugerira i navodi ga na zlo (kao što je nevjerovanje, griješenje ili činjenje nepravde) i poricanje i nijekanje Istine ( bilo da se odnosi na pravo Stvoritelja ili pravo stvorenja ili da se radi o poricanju nepromjenjvih imperativa kao što su vjerovanje u Allahovu, dželle ša'nuhu, Jednoću – tevhid, vjerovanje u poslanstvo, proživljenje nakon smrti, Sudnji dan, postojanje Dženneta i Džehenema). Što se tiče približavanja meleka, on tom prilikom sugeriše dobro (kao što su namaz i post) i potvrđuje Istinu( kao što Allahove, dželle ša'nuhu knjige i knjiga koja je objavljena Njegovom poslaniku Muhammedu, sallAllahu alejhi ve selem – Kur'an). Ko to osjeti u sebi, neka zna da je od Allaha, dželle ša'nuhu (što znači veliku milost i ogromnu blagodat koja mu stiže i spušta se na njega, pošto Allah, dželle ša'nuhu, naređuje meleku da mu da nadahnuće) i neka Mu se zahvali! (na ovoj velikoj blagodati budući da mu je omogućio da bude vođen od strane meleka koji mu ukazuje na dobro). Ko, međutim, bude osjetio ovo drugo (tj. približavanje šejtana), neka zatraži kod Allaha, dželle ša'nuhu, utočište od prokletog šejtana (učeći istiazu, odnosno euzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim).”²

Zatim je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem navodeći kao dokaz, proučio riječi Uzvišenog Allaha, dželle ša'nuh:

“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas (na razvrat) da budete škrti.” (El-Bekara, 268.)

Tj. plaši vas neimaštinom kako bi vas spriječio od odjeljivanja u razne oblike dobra i navraća vas na grijeh.

U svijetlu ovog značajnog hadisa možeš jasno prepoznati i sagledati svoju situaciju i položaj. To što ti dolazi i sugerira dobro je i očita blagodat od Allaha, dželle ša'anuhu, na čemu Mu moraš biti zahvalna. Što se tiče onog drugog što di dolazi i što te navraća na izlaske u disko i druženje sa pokvarenim i lošim ljudia, ono je od šejtana. Svaki puta kada ti bude navodio ove pokvarene primisli, ti zatraži utočište kod Uzvišenog Allaha, dželle ša'nuhu, od njega.

Drugo: Neka te ne brine i ne obeshrabljuje velika većina onih koji su propali, gledajući kroz ahiretsku prizmu, a ko se nalaze oko tebe! Ne uzmiraj za uzor i primijer ogromne nevjerničke mase koje su smetene i zbunjene u dubokoj zabludi, utonule u strastima i nemarne prema cilju zbog kojeg su stvorene.

Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže:

“Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili.” (El-En'am, 116.)

U drugom ajetu Allah, dželle ša'nuhu kaže:

“A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici.” (Jusuf, 103.)

Poštovana sestro, koja je vrijednost ovozemaljskog života ako ga čovjek provodi slijedeći svoje strasti, ogreznuo u porocima, plešući i pjevajući, opisajući se i lumpujući, razvratno i nemoralno živeći i provodoeći se poput životnja. Uzvišeni Allah, dželle ša'nuhu kaže:

“Oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (El-En'am, 179.)

Treće: U okruženju štetne i zle sredine u kojoj živiš a koju sačinjavaju nemuslimani i određeni broj muslimana koji se ne pridržavaju učenja svoje vjere i koji možda ne poznaju od islama ništa osim njegovog imena, kao i u mnoštvu iskušenja i primamljivosti koje te okružuju, ti moraš potražiti utočište kod Allaha dželle ša'nuhu, prihvatiti se Njegovog šerijata, približiti Mu se i činiti što više dova da te sačuva od grijeha i da te učvrsti u Islamu. Mnogo uči sljedeću dovu i budu u tome ustrajna: “O ti koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!” (Jâ mukallibel-kulûbi sebbit kalbî alâ dînik), pošto je tvoja majka, majka svih vjernika, Aiša, radijaAllahu anhu, prenijela od svog muža i tvog poslanika, Muhammeda, sallaAllahu alejhi ve selem da je on mnogo učio:

“O ti koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!” Ja sam, prenosi Aiša, radijaAllahu anha, tada rekla: “Allahov Poslaniče, vjerujemo u tebe (da si ti Allahov Poslanik) u ono sa čim si došao. Da li se to plašiš za nas?” On odgovori: “Da. Zaista su srca ljudi između dva prsta Gospodara svjetova, preokreće ih kako hoće i želi.”³

Četvrto: Pokušaj da potražiš društvo žena muslimanki sa kojima ćeš međusobno podijeliti preporučivanje istine i strpljenja. Učini nešto, koliko to budeš u stanju, po pitanj poziva svojih roditelja na Pravi put. Koliko je samo mladih ljudi utjecalo i bilo povodom da stariji od njih pronađu put Upute!

Na kraju molimo Uzvišenog Allaha, dželle ša'nuhu da te uputi na pravi Put, da te učvrsti u Islamu i da ti dauje da osjetiš slast imana. Ostavljamo te na amanet i brigu, Allaha, čiji se amanet ne može izgubiti.

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid

Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj i društveni problemi

Priprema: Put vjernika

Fusnota:

1. Tekst naveden između zagrada u ovom hadisu je komentar šejha Muhammeda ibn Saliha el-Munedždžida

2. Hadis bilježi Tirmizi u svom Sunenu, hadis br. 2914 i kaže: “Ovaj hadis je hasenun-garib.”

3. Tirmizi u Sunenu, 2006., i za njega kaže: “Ovaj hadis je hasen.”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d