Kao ljudska bića, muškarci ili žene, svi mi želimo biti paženi i voljeni, povremeno imajući potrebu za zagrljajem ili ramenom za plakanje u vremenima teškoće i tuge. Nažalost, mi živimo, u najmanju ruku, u korumpiranom društvu, ali, na žalost, mnogi muslimani žele da im to društvo bude uzor, posebno kada je u pitanju odnos prema suprotnom spolu.

Postalo je sasvim uobičajeno vidjeti parove kako šetaju ulicom držeći se za ruke, nesvjesni svijeta oko njih. Intima je nešto dragocjeno što treba čuvati iza zatvorenih vrata a ne „razbacati“ po ulici, a tužno je vidjeti muslimane kao žrtve ovih korumpiranih  ideala.

Trebate samo prošetati ulicama gradova Evrope i vidjet ćete dječake i djevojčice kako šetaju jedni pokraj drugih, dogovarajući se gdje će ići na ručak ili koji će film da pogledaju uvečer. Dan Bajrama je najtužniji. Na dan kada muslimani trebaju provesti vrijeme sa svojim porodicama skromno obučeni, u halal (dozvoljenom) okruženju, vi ih možete vidjeti u hordama u njihovim limuzinama stvarajući još veću buku indijskom muzikom koja trešti kroz prozore vozila. Unutra je nekoliko mladih momaka privučeno jednom djevojkom ili dvije, koje su iskoristile ovaj blagoslovljeni dan kao priliku da bi bile sa svojim momcima, do pola obučene nečim što se jedva može i nazvati odjećom.

Žena muslimanka je dragocjeni biser koji treba biti cijenjen i zaštićen. Kako god, ona je postala žrtva i rob zapadnjačkog društva, koje diktira da je nenormalno nemati mladića. Ako ona nije izgubila svoju čednost do svoje 14 godine, smatra se odbačenom. Tako dozvoljava sebi da bude obeščašćena od strane muškarca prije nego li zna sama brinuti o sebi. Allah, subhanehu we te'ala, kaže u Kur'anu: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (Al-Isra, 32 ajet)

Pa zašto se onda muslimani upuštaju u takvu bolesnu praksu? Svi koji čitaju ovo mogu reći, pa ja imam mladića ili devojku, ali nikad nisam imao seksualne odnose sa njom. Ja to nikad ne bih uradio, to je tako pogrešno, ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objašnjava različite vrste fahiša (razvrata) i šta vodi ka njima. On kaže: “Zinaluk je dugotrajni pogled koji vodi ka zinaluku očiju, slušanje nedozvoljenog je zinaluk ušiju, razvratan govor vodi ka zinaluku jezika, strastven dodir ruke postaje zinaluk, kao i takvi pokreti nogu postaju isto.” ( Buharija i Muslim).

Jasno je iz gore pomenutog hadisa da držanje za ruku, pa čak i manje od toga, sadrži zinaluk, i otvara vrata neposlušnosti (lutanju). Islam, kao božanski i od Allaha određen put, rješava probleme još u pupoljku (samom početku) i ne popločava put ka grijehu, kao što je evidentirano da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Kad god se čovjek osami sa ženom, šejtan bude treći.” (Tirmizi)

Koliko je samo bilo slučajeva kada su žene bile seksualno zlostavljane ili silovane nakon što su ostajale same sa svojim poslodavcem? Šta je sa nebrojenim slučajevima ženskih profesora koje su imale seksualne odnose sa maloljetnim učenicima, ostajući u drugom stanju i bivajući lišavane slobode zbog pedofilije Koliko je mladih muslimanki izvršilo abortusa, jer je “jedna stvar vodila drugoj”, sa njihovim mladićima? Da su se pokoravale Allahu i ne dolazile u takve situacije, ne bi morale da se suočavaju sa takvim posljedicama.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Bolje je da neko od vas bude uboden vrelim gvožđem u glavu nego da dodirne njemu nedozvoljenu ženu.” Ovo je važnost držanja distance od suprotnog pola.

Možete se pitati kako je onda moguće biti voljen?

Želja je nešto što je urođeno u nama. Allah, subhanehu we te'ala, je stvorio ljude sa emocijama što predstavlja ljudsku prirodu (fitru) svake individue. On kaže: “i vas kao parove stvorili” (An-Naba, 8) i Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “O mladići! Ko god među vama ima mogućnosti da izdržava ženu pa neka se oženi, jer to je čestitije za vaše poglede i sigurnije za intimna mjesta.”

Ovdje možemo vidjeti da od momenta kada osjetimo strast, trebamo se oženiti. To može biti velika stvar, specijalno za nekoga ko je mlad, ali zar to nije bolje od džehennemske vatre kao kazne za počinjeni zinaluk, ali, naravno da ćete vi tražiti dobru islamsku suprugu. Brak je pola naše vjere, zato trebamo tražiti muža ili ženu koja će nas voditi ka Džennetu a ne ka džehennemskoj vatri.

Allah kaže u Kur'anu: “i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Ar-Rum, 21)

Allah spušta ljubav između muža i žene, zato nema potrebe da se neko zabavlja sa svojim budućim supružnikom, kao što je u trendu, specijalno u azijskom društvu. Vjerenički prsten na ruci ne mora značiti da su mladić i djevojka vjenčani, jer oni nisu vezani vjeridbom (tj. nisu u braku) već jedini način je veza nikahom (islamskim bračnim ugovorom).

Zato mora biti kristalno jasno da je brak nešto što Allah voli. To je veza između dvoje ljudi i najbolje moguće okruženje za odgoj djece.

Brak ne treba biti zanemaren i bezrazložno odgađan, jer je to nešto što Allah ne voli.

I šta može biti bolje od Allah, subhanehu we te'ala, bude zadovoljan nama, a On nas je stvorio ni od čega, i Njemu ćemo se vratiti?

Obrada: Put vjernika