Plod bogobojaznosti: Uzrok spasa od dunjalučke kazne

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah je rekao:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“l Semudu smo na pravi put ukazivali, ali njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili, a one koji su vjerovali i Allaha se bojali – Mi smo spasili.” (Fussilet, 17-18)

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže da ajet: l Semudu smo na pravi put ukazivali, znači: “Mi smo njima objasnili istinu jezikom njihovog vjerovjesnika Saliha, a.s., ali su mu se oni suprotstavili, u laž ga utjerali i zaklali devu koju je Allah poslao kao znak i dokaz iskrenosti njihovog vjerovjesnika. “Pa ih je stigla munja sramne kazne”, tj. Allah im je poslao krik – potres, poniženje, prezir i kaznu. “Prema onom kako su zaslužili”, tj. zbog njihovog utjerivanja u laž i negiranja. “A one koji su vjerovali i Allaha se bojali, Mi smo spasili”, tj . nije ih loše snašlo, niti ih je snašla kazna, nego ih je Allah dž.š., sačuvao zajedno sa njihovim poslanikom Salihom, a.s., zbog njihova vjerovanja i bogobojaznosti prema Allahu!” (Tefsirul-Kur'anil-azim, 9514)

Ovo isto kažu i: Ibn Abbas, r.a., Ebu Alije, Se'id ibn Džubejr, Katade, Sudi i Ibn Zejd.


Iz djela Bogobojaznost,
Autor: Ahmed Ferid
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali plodovi bogobojaznosti ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz