Rani plod takvaluka: Allah bogobojaznima daje izlaz iz svake tegobe i opskrbu odakle se i ne nadaju

Popularno na sajtu

Rani plodovi bogobojaznosti

To su: Izlaz iz svake tegobe i opskrba odakle se i ne nada.

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

“…a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći. i opskrbit će ga odakle se i ne nada.” (Et-Talak, 2-3)

Ibn Abbas, tumačeći Allahove riječi “On će izlaz naći”, kaže: “Spasit će ga od svih nedaća na Dunjaluku i Ahiretu.” Kaže se da ovo znači da će ga Allah, s onim što mu podari, uputiti na dobro.

Rebi'a ibn Hejsem je rekao: “Dat će mu izlaz iz svakog problema i sačuvati ga kazne novotara. Opskrbit će ga tajno odakle se i ne nada.”

Kaže se: “Ko se u sticanju nafake bude bojao Allaha, ne prekidajući veze, Allah će mu dati vještinu!”

Omer ibn Osman es-Sadefi je rekao: “Ko se boji Allaha neka stane kod Njegovih granica i neka se čuva grijeha. Iz harama će izaći u halal, iz tjeskobe u širinu, iz vatre u Džennet. Allah će ga opskrbiti odakle ni ne očekuje, niti se nada.”

Ibn Ujejne je rekao: “To je berićet u imetku!” (Džami'uli- ahkamil-Kur'an, 6639/8)


Iz djela Bogobojaznost
Autor: Ahmed Ferid
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz