Najviši i najniži stepen u Džennetu

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže: “Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni uzdigao.” (EI-Bekare, 253.)

Mudžahid i još neki komentatori Kur'ana vele da se riječi : “S nekima od njih je Allah govorio” odnose na Musaa, alejhi selam, a riječi: “a neke je za više stepeni uzdigao” na Muhammeda, sallAllahu alejhi ve selem.

U Muslimovom Sahihu bilježi se od El-Mugire ibn Šu'beta da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem rekao: “Musa je upitao svog Gospodara: ‘Koji će stanovnik dženneta imati najniži stepen u džennetu?’ On je odgovorio: Čovjek koji dođe nakon što su stanovnici dženneta već ušli u džennet, pa mu bude rečeno : Uđi u džennet.’ Čovjek će reći : ‘Gospodaru, kako kad su ljudi već nastanili svoja staništa i uzeli to što su uzeli?’ Bit će mu rečeno: ‘Jesi li zadovoljan sa tim da imaš koliko ima jedan vladar na dunjaluku?’ On će kazati : ‘Zadovoljan sam’ . Gospodar će reći : ‘Imat ćeš to i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko’. Kad Gospodar kaže peti put ‘ i još toliko’ čovjek će kazati: ‘Zadovoljan sam Gospodaru’ . Musa je potom upitao: ‘Gospodaru, ko će imati najviši stepen u džennetu?’ Allah je odgovorio: ‘To će biti oni koje sam ja odabrao, ukazao im počasti kod Sebe, obilježio ih – bit će im dato ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što čovjekovom srcu nije ni naumpalo.”

U Tirmizijevom Sahihu bilježi se od Ibn Omera: Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem : ‘Najniže stanište u džennetu je ono u kojem će njegov stanovnik moći gledati svoje bašče, supruge, blagodati, poslugu i svoje divane; a putovanje kroz njega traje hiljadu godina. Najveći stepen počasti kod Allaha imat će onaj koji bude mogao gledati Njegovo lice ujutru i naveče. Zatim je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem proučio ajet: “Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati” (El-Kijameh, 22-23.)

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Iz knjige: Knjiga o Džennetu

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz