Broj i obim vrata u Džennetu

Popularno na sajtu

U hadiskim zbirkama Buharije i Muslima bilježi se hadis Ebu Hazima koji on prenosi od Sehla b. Se'ida, naime, da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: “Džennet ima osam vrata, jedna od njih se zovu Er-Rejjan, a na njih će ulaziti samo postači.”

U istim hadiskim zbirkama bilježi se od Ebu Hurejre: “Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: ‘Ko par nečega potroši na Božijem putu, bit će pozvan sa vrata Dženneta: O robe Božiji, eto dobra! Pa onaj ko bude od onih koji su obavljali namaz, bit će pozvan sa vrata namaza, onaj ko bude od onih koji su bili u džihadu, bit će pozvan sa vrata džihada, onaj ko bude od onih koji su davali zekat, bit će pozvan sa vrata zekata, a onaj ko bude od onih koji su postili, bit će pozvan sa vrata po imenu Er-Rejjan.'”

Ebu Bekr je tada rekao: “Draži si mi i od oca i od majke, Allahov Poslaniče, onaj ko bude pozvan s nekih od tih vrata nikakvu nuždu neće imati, pa hoće li iko biti pozvan sa svih tih vrata?” Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je odgovorio: “Da, a nadam se da ćeš ti biti jedan od takvih.”

U Muslimovom Sahihu se navodi da je Omer b. el-Hattab rekao: “Svako od vas ko se abdesti, pa upotpuni abdest, a zatim rekne: ‘Svjedočim da nema boga sem Allaha Jedinog i da On nema druga, i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i poslanik’, otvorit će mu se osam vrata Dženneta, te će ući u njega na ona koja on hoće.”

Tirmizi dodaje nakon svjedočenja: “Allahu, učini da budem od onih koji se mnogo kaju i onih koji se čiste” Ebu Davud i Imam Ahmed dodaju riječi: “Zatim podigne svoj pogled prema nebu, i rekne…”

Imam Ahmed bilježi predaj u od Enesa koju on vezuje za Poslanika, alejhisselam: “Ko uzme abdest, pa ga upotpuni, a zatim rekne tri puta: ‘Svjedočim da nema boga sem Allaha i da On nema druga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik’, otvorit će mu se osam vrata Dženneta, ući će na ona koja on hoće.” Ibn Madže bilježi da je ‘Utbe b. Abdillah es-Sulemi rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, Da je rekao: ‘Svakom muslimanu kome umre troje djece prije nego što postanu punoljetni, zateći će osam vrata Dženneta, ući će na koja on hoće.'”

Obim vrata Dženneta

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: “U rukama Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, je bila zdjela sa poparom i mesom, pa je on uzeo plećku, a to mu je bio najdraži dio ovce, jako je zagrizao i rekao: ‘Ja ću biti prvak ljudi na Sudnjem danu.’ Zatim je zagrizao drugi put i ponovio: ‘Ja ću biti prvak ljudi na Sudnjem danu.’ Kada je vidio da ga ashabi ne pitaju ništa, rekao je: ‘Zašto ne pitate: kako?’ Oni su upitali: ‘Kako, Allahov Poslaniče?’ On je odgovorio: ‘Ljudi će se Gospodaru svjetova vratiti, i On će učiniti da oni čuju glasnike koji će ih dozivati, i vid će im učiniti oštrim!’, pa je citirao hadis o šefa'atu u cijelosti i rekao na njegovom kraju: ‘Onda ću krenuti i doći ispod ‘Arša, učinit ću sedždu svom Gospodaru, pa će mi Gospodar svjetova dati položaj kojeg nije dao nikome prije mene i neće ga dati nikome poslije mene. Potom ću ja reći: Gospodaru, moji sljedbenici, moji sljedbenici. Gospodar će reći: Muhammede, uvedi od svojih sljedbenika one koji neće polagati račun na desna vrata, oni će se pridružiti ljudima koji su ušli na ostala vrata. ‘Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, doista je razdaljina između dva krila džennetskih vrata poput razdaljine između Mekke i Hedžera1 ili Mekke i Busre.'”2 (postoji saglasnost o vjerodostojnosti ovog hadisa).

U navedenom hadisu nema proturiječja, skrivene mahane, niti nepravilnosti. Postoje i druge predaje na ovu temu, ali su apokrifne ili slabe. Sljedbenici Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, će imati svoja vrata na koja će, mimo drugih naroda, ući u Džennet.

Tako se u Ahmedovom “Musnedu” bilježi hadiska predaj a od Ibn ‘Umera koji prenosi od Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem: “Vrata na koja će unići moj ummet široka su koliko tri jahačeva konaka; oni će se tako tiskati na njima da će skoro ostati bez ramena!”

Taberani prenosi da je Lukajt ibn ‘Amir izišao i otišao Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. Rekao je: “Upitao sam: ‘Allahov Poslaniče, šta su Džennet i Džehennem?’ Poslanik je odgovorio: ‘Da te Bog poživi, Džehennem ima sedam vrata, između svaka dvoja vrata putnik bi išao sedamdeset godina, a Džennet ima osam vrata, između svaka dvoja putnik bi išao sedamdeset godina.” Ovdje se radi o razdaljini između dvoja vrata, jer širina jednih vrata, koja je određena razdaljinom između Mekke i Busre, ne odgovara ovoj razdaljini.

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje
Iz knjige: Knjiga o Džennetu
Priprema: Put vjernika

Fusnota:

1 Oblast u Bahrejnu.
2 Mjesto u južnoj Siriji.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz