Salahuddin Ejjubi o entuzijazmu krstaša i nemarnosti i slabosti muslimana

Objavljeno / ažurirano:

Uzdamo se u Allaha Najvišeg, Kome pripada slava, Koji vodi srca muslimana da ublaži ono što ih muči i što upropaštava njihov napredak. Gdje je osjećaj ponosa muslimana? Dostojanstvo mu'mina? Žar pravovjernih? Mi nikada nećemo prestati da se čudimo kako su nevjernici pokazali interesovanja i solidarnosti za svoju obavezu, a muslimani su ti kojima je ponestalo žara.

Nijedan od muslimana se nije odazvao pozivu (u džihad, op.prev.). Nijedan od njih ne interveniše da ispravi ono što je upropašteno, već posmatraju koliko su Franci (krstaši) postigli, kakvo jedinstvo su postigli, kojem cilju teže, koliku pomoć su dali, kolike su svote novca izdvojili i potrošili, koliko bogatstvo su sakupili i distribuirali, podijelili među sobom. Nema (kršćanskog) kralja da je ostao u njihovim zemljama ili ostrvima, niti gazde ili bogatog čovjeka koji se ne takmiči sa svojim susjedima u davanju podrške (krstašima) i koji se ne nadmeće sa svojim rivalima u poduzimanju vojnih ciljeva.

Oni (krstaši) smatraju da je mala stvar da u odbrani svoje religije žrtvuju život i dušu; oni pomažu svoju nevjerničku (pagansku) braću podržanu oružjem i ratnicima. Sve što su učinili i sva njihova darežljivost je isključivo iz žara za onim što obožavaju i u ljubomornoj odbrani svoje vjere.

Muslimani su, na drugoj strani, oslabljeni i demoralisani, postali su nemarni i lijeni, žrtve beskorisnih rasprava i zaglupljivanja, te potpunog pomanjakanja entuzijazma.

Ako bi – ne dao Allah – islam izgubio vlast, ako bi njegov sjaj bio pomračen, njegova oštrica otupljena, ne bi bilo nikoga, ni na istoku ni na zapadu, daleko ni blizu, ko bi raspirio žar za Allahovom vjerom, ili odlučio da dođe u pomoć Istini protiv Laži.

Ovo je momenat da se odbaci lijenost, da se sazovu izdaleka i iz blizine svi oni ljudi koji imaju krvi u svojim venama! Ali, mi smo uvjereni (on govori o sebi i malom broju vjernika koji su počeli sa njim i onda postali velika skupina), elhamdulillah, u pomoć koja će doći od Njega i staviti nas u dužnost Njemu, sa iskrenošću namjera i najdubljom odanošću.

Inša'Allah, nevjernici će propasti, a pravovjernima pripada sigurno spasenje!

Salahuddin Ejjubi

12. vijek po Isa'u, ‘alejhis-selam

Ebu Šamma, “Kitab er-Rawadatejn”

NOVO NA SAJTU

Smutnja sljedbenika strasti je opasnija od smutnje Dedždžala

0
Ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio suštu istinu, zato ne dopusti da te ponese visoko mišljenje o sebi, kao ni činjenica da si na Pravom putu, pa da se upustiš u razgovor sa sljedbenicima strasti pod izgovorom da se s njima raspravljaš ili provjeriš njihov stav

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Evo šta su oni imali reći o Kur'anu

0
Cijeli život učenjaka je kružio oko učenja, poučavanja i primjene Kur'ana međutim opet su pred kraj života žalili što mu nisu posvetili čak i...

Islamske teme