Predloženi program ibadetskih aktivnosti u mjesecu ramazanu

Popularno na sajtu

Pitanje:

Prije svega čestitam na dolasku plemenitog mjeseca ramazana. I nadam se da će Allah primiti od mene i od vas post i namaz. Nadam se da ću u okviru mojih mogućnosti iskoristiti ovu priliku u ibadetu i postizanja nagrade.

Također se nadam da ćete mi vi dati odgovorajući program za mene i moju porodicu da iskoristimo ovaj mjesec u hajru (dobru) i pokornosti.

Odgovor:

Elhamdulillahi (neka je hvala Allahu)!

Da Allah prihvati sve naše dobre riječi i djela, i da nas opskrbi iskrenošću tajno i javno.

Ovo je predloženi program za muslimana u ovom blagoslovljenom mjesecu.

Dan muslimana u mjesecu ramazanu:

Musliman započinje njegov dan sa sehurom prije sabah namaza, i bilo bi dobro da sehur odgodi do zadnjeg mogućeg vremena u noći. Poslije toga se pripremi za sabah namaz prije ezana, abdesti se u svojoj kući, i ode ka džamiji prije ezana, pa uđe u džamiju i klanja dva rekata (tehijetul-mesdžid), zatim sjedne i dovi, ili uči Kur’an, ili čini zikr sve dok muezin ne pozove za namaz. A kada muezin počne da uči ezan onda ponavlja riječi za muezinom i kaže dovu koja se uči nakon ezana (u vremenu ezana i ikameta), a hadis se prenosi od Allahovog Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi we sellem.

Zatim, poslije toga klanja dva rekata (pritvrđeni sunneti prije sabah namaza), zatim u vremenu dok ne bude ikamet za namaz čini zikr i dovu i uči Kur’an. Nakon završenog namaza u džematu, dolazi zikr koji je propisan odmah poslije selama. Zatim, poslije ako mu je draže (ako želi) da sjedne u džamiji do izlaska sunca i da se zaposli zikrom i učenjem Kur’ana – pa ovo bi bilo najbolje. I ovo je ono što je praktikovao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, poslije sabah namaza.

Zatim, oko jedne četvrtine sata nakon što sunce izađe, kome je draže da klanja duha namaz (minimalno dva rekata), u ovom vaktu – dobro je. A kome je draže da odgodi duha namaz do vremena kada sunce odskoči i kada se pojača toplota  – pa ovo je vrijeme mnogo bolje.

Zatim, ako mu je draže da malo odspava da bi se pripremio za odlazak na posao. I on spava sa namjerom da ojača za ibadete i za postizanje nafake, da bi bio nagrađen za to, inšaAllahu te’ala. I da obrati pažnju na primjenjivanje adaba  (etike) spavanja koje je propisano šerijatom od djela i govora.

Zatim, odlazi ka njegovom poslu, pa ako nastupi vrijeme podne namaza, on odlazi rano ka džamiji, prije ezana, ili odmah poslije ezana, ali da bude spreman unaprijed za namaz. Pa, klanja četri rekata sa dva selama (pritvrđeni sunnet prije farza podne namaza), zatim se zaposli sa učenjem Kur’ana sve dok ne bude ikamet za namaz, pa klanja namaz u džematu, zatim klanja dva rekata (pritvrđeni sunnet poslije podne namaza).

Zatim, poslije namaza se vraća na ostatak obavljanja njegovog posla, sve dok ne dođe vrijeme napuštanja posla. Ako prilikom odlaska s posla ima dosta vremena do ikindije namaza, može da se odmori u tom vaktu.  A ako nema dovoljno vremena ili se boji da će prespavati ikindiju namaz, pa nek zaposli svoju dušu nečim drugim odgovarajućim sve dok ne nastupi vrijeme ikindije namaza. Pa može da ode u kupovinu da kupuje neke stvari koje su potrebne njegovoj porodici i slično tome, ili da ode odmah u džamiju prilikom završenog posla i ostane u džamiji sve dok ne klanja ikindiju namaz.

Zatim, poslije ikindije namaza čovjek nek pogleda svoje mogućnosti. Pa ako je u mogućnosti neka ostanje u džamiji i da se zaposli učenjem Kur’ana –  a ono predstavlja ogromnu nagradu. Ako čovjek osjeća da je mnogo umoran onda je za njega najbolje da se u ovom vremenu odmara da bi bio spreman za teravih namaz u noći.

Prije ezana za akšam priprema se za iftar i zaposli svoju dušu u tim trenucima onim što će biti korisno za njega: ili uči Kur’an, ili čini dovu ili govori koristan govor sa svojom suprugom i djecom.

Jedan od najboljih načina da provedete ovo vrijeme jeste da učestvujete u davanju iftara (obroka) postačima, ili da donosite hranu njima, ili da sudjelujete u distribuciji i organizovanju toga. I zato ovaj postupak pruža osjećaj užitka, što niko ne zna osim onih koji su ga doživjeli.

Zatim, poslije iftrata (ovdje se ne misli na večeru već na simbolično prekidanje posta hurmom i vodim ili bilo čime što će prekinuti post, opomena prevodioca) treba otići na namaz u džamiju da klanja u džematu, a poslije namaza klanjati dva rekata (pritvrđeni sunnet poslije akšam namaza), zatim se vratite kući i jedite što vam je spremljeno – da se čovjek ne prejeda. Zatim težiti i tražiti koristan način kako ispuniti vrijeme koje odgovara njemu i njegovoj porodici, kao čitanje knjiga, poučnih priča, ili znanje o islamskim propisima, ili natjecanje (kviz), ili koristan govor, ili neka druga korisna ideja koja će biti zanimljiva, intresantna i koja će udaljavati od haram stvari koji se pojavljuju u medijama, čiji programi mame – odvlače i izazivaju interesovanja ljudi, a u njima je prisutan razvrat, ružna i zabranjena djela iz akide (ubjeđenja) i ahlaka (odgoja). Učini sve, dragi brate, da sačuvaš svoju dušu od takvih stvari i boj se Allaha jer bit češ pitan za svoju porodicu na Sudnjem danu, pa pripremi se za odgovore.

Zatim, pripremi se za jaciju namaz i otiđi u džamiju, i zaposli se čitanjem Kur’ana, ili da preslušaš ders (predavanje) koje se drži u džamiji.

Zatim, poslije obavljene jacije namaza, klanjaj dva rekata (pritvrđeni sunneti poslije jacijskog namaza), zatim klanjaj teraviju za imamom skrušeno i ponizno, i sa razumjevanjem i razmišljanjem. I nemoj prekidati teraviju prije nego što imam završi. Doista je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: «Zaista ko stoji (obavlja teravih namaz) sa imamamom sve dok ne završi bit će mu upisano kao da je čitavu noć proveo u namazu.» (Rivajet Ebu Davud 1370 i dr., hadis je vjerodostojan, šejh El-Albani ga bilježi u «Salatu et-Terawih» (Teravija namaz) na strani 15)

Zatim, načini sebi program (plan aktivnosti) poslije teravije namaza koji odgovara tvojoj situaciji (tvom stanju) i tvojim osobnim (privatnim) obavezama.

A na tebi je da obratiš pažnju na sljedeće:

 • Udalji se od svih harama i svega što vodi ka njima
 • Uzmi u obzir da sačuvaš svoju porodicu da ne upada u haram stvari, ili uzrocima koji vode ka tome, na mudar način, kao što je priprema posebnog programa za njih, ili da izađeš sa njima u šetnju na dozvoljena mjesta; da ih sačuvaš od lošeg društva i da im potražiš dobro društvo.
 • Da radiš stvari koje su bolje i prioritetnije
 • Zatim trebaš da se potrudiš da ideš rano na spavanje sa potpunim adabom spavanja koji je propisan šerijatom od djela i govora. I dobro bi bilo kada bi pročitao nešto iz Kur'ana prije spavanja, ili dio iz neke korisne knjige – ovo bi bilo dobro. To osobito vrijedi ako nisi završio sa učenjem svog virda (svakodnevno čitanje Kur'ana) iz Kur'ana, pa nemoj da zaspeš dok njega ne završiš.
 • Zatim, probudi se prije sehura, da imaš dovoljno vremena da doviš u ovo vrijeme – zadnja trećina noći – kada se Allah spušta. A Allah, azze we dželle, je odao počast (pohvalio) one koji traže oprost u ovom trenutku, kao što je obećao da će uslišati dove onih koji ga mole u tom trenutku i primanje pokajanja od onih koji se kaju, pa nemoj da propustiš ovu ogromnu priliku.

Petak

Petak je nabolji dan u sedmici, pa je poželjno (neophodno) da u njemu ima poseban program za ibadet i pokornost. I treba se pridržavati sljedećeg:

 • Doći rano na džumu namaz
 • Ostati u džamiji poslije ikindije namaza i zaposlit se učenjem – čitanjem, i dovom do zadnjih sata ovog dana (pošto je sa akšamom računa novi dan), jer doista u ovom vremenu se nalazi trenutak u kojem Allah uslišava dovu.
 • Učini ovaj dan kao priliku da upotpuniš neka svoja djela (radnje) koja ne mozeš da ih upotpuniš u toku sedmice, kao upotpunjavanje sedmičnog virda (svakodnevno učenje Kur'ana) iz Kur'ana, ili da završiš čitanje knjige, ili da slusaš predavanja preko kaseta i slično tome od dobrih djela.

Posljednjih deset dana ramazana

U posljednjih deset dana ramazana nalazi se Lejletul-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.

Zbog toga je propisano muslimanima da idu u itikaf (tj. stalni boravak jednog čovjeka) u džamiji u ovom mjesecu. Kao što je činio Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, tražio je Lejletul-kadar u zadnjoj trećini ramazana. Pa, ko je u mogućnosti neka provede zadnju trećinu ramazana u itikafu.

Ako nisi u mogućnosti da provedeš čitav itikaf, budi u itikafu koliko si u mogućnosti. A ako ne možeš uopšte biti u itikafu, onda teži (potrudi se) da zadnjih deset dana ramazana provedeš u ibadetu i pokornosti klanjanjem namaza (kijam), učenjem Kur’ana, činjenjem zikra i učenjem dove. I pripremaj se za to da po danu odmaraš kako bi bio u stanju da provedeš noć u ibadetima.

Napomene:

– Ovaj program (raspored) je samo prijedlog. Ovaj program je fleksibilan, da svaka osoba može da prilogodi sa svojim mogućnostima.

– Ovaj program je uzet iz pritvrđenog sunneta Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, ali ne znači da je sve u njemu vadžib (obaveza) i fard, svakako u njemu ima dosta od sunneta i mustehaba (preporučljivo).

– Allah najviše voli djela koja se kontinurano rade, pa makar ih bilo malo. A čovjek u početku mjeseca se energično „zagrije” u ibadetima, pa zatim odustane – i toga se traba čuvati! Teži da ustrajavaš u svim djelima koje obavljaš u ovom plemenitom mjesecu.

– Musliman treba da nastoji da organizuje svoje vrijeme u ovom blagoslovljenom mjesecu. Da ne propusti priliku činjenja što više hajra i dobrih djela. Na primjer: čovjek bi trebao pokušati kupiti sve stvari koje su potrebne za porodicu prije početka mjeseca ramazana. Za one namjernice koje treba svaki dan da ih kupuje u vremenu kada nema mnogo gužve u prodavnicama. Drugi primjer: neophodno je da organizuje posjete prijatelja i porodice da čovjek ne bi zapostavio svoje ibadete.

– Radi mnogo ibadeta koja će te približiti Allahu i gledaj da ti to bude prioritet u ovom blagoslovljenom mjesecu.

– Čvrsto odluči još od samog početka mjeseca da češ dolaziti rano u džamiju u vremenu namaza, i da češ završiti hatmu Allahove, azze we dželle, Knjige, i da ćeš klanjati noćni namaz (kijam) i udjeljivati što više iz svog imetka.

– Iskoristi priliku mjeseca ramazana da ojačaš vezu sa Allahovom, azze we dželle, Knjigom, na slijedeće načine:

 • Ispravno (po tedžvidu) čitaj ajete, a put ka tome je da te osoba koja zna dobro tedžvid preslušava i ispravlja dok čitas ajete. Pa ako nisi u mogućnosti onda prati kroz kasete kira'et (način čitanja) od stručnih osoba za to (učača Kur'ana koji poznaju dobro tedžvid).
 • Ponavljaj one dijelove koje ti je Allah, azza we dželle, učinio lahkim zapamtiti i pokušaj ih naučiti napamet.
 • Čitaj tefsir (komentar) ajeta, ako dođeš do nekih ajeta koje čitaš (učiš) da ne razumješ njihovo značenje onda koristi pouzdane knjige tefsira kao što su Tefsir El-Begavi, Tefsir Ibn Kesira, Tefsir El-Sa'adi, ili napravljeni neki program sa čitanjem knjiga tefsira, pa početi od Amme džuza, zatim preči na Tebarek džuz i slično.
 • Potrudi se da primjenjuješ naredbe koje se nalaze u Allahovoj, azze we dželle, Knjizi.

Molim Allaha, azze we dželle, da nam podari blagodat da smo svjesni ramazana, da nam upotpuni post i kijam u njemu i da primi od nas, i da nam oprosti naše grijehe i nedostatke. Amin!


Izvor: Islam Q&A
Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz