Dogodilo se u mjesecu ramazanu

Popularno na sajtu

Smrt majke pravovjernih Hadidže, radijAllahu anha

U ovom mubarek mjesecu, tačnije 10. ramazana preselila je prva žena Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i prva osoba koja je povjerovala u njega, Hadidža, radijAllahu anha.

Alija, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

”Najbolja žena u Džennetu je Merjem bintu Imran i Hadidža bint Huvejlid.” Hadis bilježi Buharija i Muslim.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, se nije oženio drugom ženom za njena života. Uzvišeni Allah mu je sa Hadidžom podario svu djecu mimo Ibrahima kojeg je rodila Marija.

Allah se smilovao majki pravovjernih i podario joj Firdevsul e'ala.

Smrt Ebu Džehla, Allah ga prokleo

U ovom mubarek mjesecu, tačnije 17. ramazana, druge godine po Hidžri ubijen je faraon ovoga ummeta Ebu Džehl, Allah ga prokleo. Ubijen je muslimaskim rukama u bitci na Bedru, a zatim bačen u bunar El-Kalib. Nisu mu pomogla njegova božanstva, nit Lat ni Uzat.

Brak Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, sa Zejnebom bint Huzejme, radijAllahu anha

U ovom mubarek mjesecu Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je sklopio brak sa Zejnebom bint Huzejme radijAllahu anha, majkom miskina kako su je zvali zbog njene sadake i dobročinstva prema miskinima.

Ebu Omer ibn AbdulBerr kaže:” Nema razilaženja da je umrla za vrijeme Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Neki kažu da je sa Poslanikom, sallAllahu alejhi we sellem, bila dva ili tri mjeseca a zatim je preselila.

Velika bitka na Bedru

17. ramazana, druge godine po Hidžri, desila se najznačajnija bitka u povijesti čovječanstva – bitka na Bedru. Muslimanska vojska na čelu sa Allahovim Poslanikom, sallAllahu alejhi we sellem, se sukobila sa mnogobrojnijom mušričkom vojskom. Broj muslimanskih ratnika je iznosio 313, 314 ili 317 ratnika dok je mušrika bilo tri puta više.

Allah, dželle ve ala, je pomogao svoje iskrene robove i potpomogao ih svojom vojskom, vojskom meleka koje su i mušrici vidjeli. A istinu kaže Uzvišeni kada kaže:

“Koliko su puta malobrojne čete, nadjačale mnogobrojne čete, uz Allahovu dozvolu!” (El-Bekara, 249. ajet)

Osvajanje Mekke

20. ramazana, osme godine po Hidžri desio se i ovaj, za muslimane jako bitan događaj. U ovom danu Allah je pomogao svoju vjeru i uzdigao Svoga roba. Izašao je, sallAllahu alejhi we sellem, iz nje prije sedam godina, skrivajući se od ljudi i proganjan, a zatim se vraća njoj sa 10 hiljada ratnika.

Ušao je u Mekku, a oko Kabe je bilo više od 360 kipova. Udarao ih je štapom kojeg je nosio u svojoj ruci i učio: ”Došla je istina, nestalo je laži, došla je istina nestalo je laži.”

Rušenje mušričkih božanstava

Od blagodati ovog mubarek mjeseca jeste i to što su u njemu srušena najveći mušrički kipovi. Spomenuli smo da je u K'abi bilo više od 360 kipova, najveći od njih je bio Hubel. Hubel je bio slomljene ruke pa su mu mušrici napravili ruku od zlata. Srušen je sa ostalim kipovima u Kabi.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je osmog ramazana, poslao Amra ibnul Asa pa je srušio kio Suva’ Menat, kojeg su obožavala dva plemenena Evs i Hazredž, je srušen 24. Ramazana. Srušio ga je S'ad ibn Zejd po naredbi Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, tako da nije ostalo ništa od ovog ”historijskog spomenika”!

Uzzat je pak srušen 25. ramazana. Allahov poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je poslao Halida ibn Velida, radijAllahu anhu, sa 30 konjanika, i naredio da sruše Uzata, pa ga je Halid ibn Velid srušio.

Devete godine po Hidžri u ramazanu, Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, je došla delegacija Sekif. Primili su islam ali su od Poslanika tražili da im ostavi Lata tri godine (tj. da ga ne sruši). Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je to odbio. Zatim su zatražili jednu godinu pa je i to odbio. Zatim su zatražili jedan mjesec pa je i to odbio. Zatim su od Poslanika, tražili da ga ne sruše svojim rukama, pa je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, poslao Ebu Sufjana I Š'ubu ibnul Mugire. Kada su došli do Taifa žene Sekifa su izašle oplakujući svoje božanstvo i koreći svoje ljude koji su ga predali. Kada je Mugire htio da ga sruši reče Ebu Sufjanu: Želiš li da te nasmijem? Da, odgovori on. Šube krenu da ruši kip a zatim kriknu i sruši se na zemlju kao da je ubijen. Kada to vidješe žene silno se obradovaše misleći da je Lat ubio Mugiru. Krenuše Mugiri i počeše govoriti: teško tebi on (Lat) ubija one koji mu se suprostavljaju. Mugire ustade smijući se i poče udarati Lata govoreći: Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallau vahdehu la šerike leh.

Smrt Fatime kćerke Allahovog poslanika, sallAllahu alejhi we sellem

Tri dana nakon nastupanja mjeseca ramazana, 11. godine po Hidžri preselila je miljenica Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, Fatima, radijAllahu anha. Nakon smrti svoga oca živjela je šest mjeseci. Ibnu Kesir kaže: ”Kažu da se nakon smrti svoga oca nije smijala, topila se u tuzi i čežnji za njenim ocem, sallAllahu alejhi we sellem.

Smrt lava islama i zeta Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, Alije, radijAllahu anhu

Na dan džume, 17. ramazana, 40. godine po Hidžri ubijen je vladara pravovjernih, lav islama i Poslanikov zet, Alija, radijAllahu anhu. Bio je najbolji, najbogobojazniji i najučeniji čovjek svoga vremena.

Smrt majke pravovjernih Aiše, radijAllahu anha

17. ramazana, 58. godine po Hidžri preselila je majka pravovjenih, najdraža žena Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, Aiša, radijAllahu anha. Bila je jedina devica koju je oženio Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem. Allah je objavio njenu nevinost sa sedam nebesa. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je preselio u njenom naručju. Njene vrline su mnogobrojne.

Osvajanje Endelusa (Španije)

U ramazanu, 91. godine po Hidžri Tarik ibn Zijad je osvojio Endelus, koja je nakon toga nekoliko vijekova bila u rukama muslimana, sve dok se nisu udaljili od Allahove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem.

Allah se smilovao mudžahidu i vojskovođi Tarik ibn Zijadu.

Bitka Ajnu Džalut (Džalutovo oko)

Na dan džume, 25. ramazana, 658. godine po Hidžri desila se odlučujuća bitka između muslimana i tatara. Muslimanska vojska koju je predvodio Kutuz je izvojevala pobjedu nad tatarskom vojskom koja do tad nije bila poražena. Ovo je bila jako bitna pobjeda za muslimane koji su prije toga nekoliko puta bili poraženi od tatara i izgubili dosta zemalja.

Allah se smilovao mudžahidu i vojskovođi Kutuzu.

Osvajanje Bosne i Hercegovine

U ramazanu 791. godine po Hidžri osvojena je Bosna i Hercegovina.

Skraćeno iz knjige: Nidau er-Rejjan

Izvor: www.stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz