Ko su druzi?

Popularno na sajtu

Druzi (duruzi) su šijitska batinijska sekta, kao i nusajrije (sekta koja vlada u Siriji). Najviše ih ima u Šamu (oblast Sirije, Palestine, Jordana i Libanona). Pripisuju se šijama, a od njihove zabludjele akide (ubjeđenja) su ukratko sljedeće stvari:

1) Vjeruju da se Allah utjelovio u sve stvoreno, pa tako i Alija radijAllahu anhu, kao i njegovi sinovi, Hasan i Husejn.

2) Tukja (pretvaranje) im je temelj (ne) vjere, kao i kod šiija.

3) Svoje imame smatraju nepogrešivim, šta više, obožavaju ih i uzdižu na stepene ‘božanstva’.

4) Niječu Allahova svojstva u potpunosti, šerijatske tekstove koji govore o Sudnjem danu, polaganju računa, o Džennetu ili Džehennemu, kao što su zanijekali i postojanje meleka, a i poslanstva Poslanika alejhisselam…

5) Tekstove šerijatskih naredbi ili zabrana su potpuno izopačili i iskrivili; za njih nema namaza, posta, hadža…, kažu da je “namaz” spoznaja njihovih tajni, a “post” čuvanje tih tajni…

Rekao je ibn Tejmije, rahimehullah:”Duruzi i nusajrije su nevjernici, na tome su muslimani saglasni i oko toga nema razilaženja, nije dozvoljeno ženiti se njihovim ženama niti jesti njihovo meso koje zakolju…” (Medžmu'ul-Fetava 35/161)

Na drugom mjestu je, rahimehullah, rekao: “Nevjerstvo ovih je stvar oko koje se muslimani ne razilaze, šta više, onaj koji posumnja u njihovo nevjerstvo je nevjernik poput njih…” (Medžmu'ul-Fetava 35/162)

Baš kao što to i danas rade stajući na stranu Bašara Asada u Siriji i Izraela u genocidu nad muslimanima Gaze, druzi su i tokom historije vodili ratove protiv muslimana i pomagali vanjske neprijatelje protiv njih.

U toku čifutskog genocida nad muslimanima Gaze, druzi su se aktivno uključili u izraelsku vojsku ubijajući muslimane. Na slici ispod je “dženaza namaz” koju pripadnici ove sekte klanjaju svom pripadniku koji je ubijen od strane Palestinaca.

Druzi u Izraelu klanjaju dženazu svom ubijenom
Ne, ova fotografija nije fotomontaža! Objavljena je u mnogim židovskim medijima.

Ne zaboravite da druzi imaju svoju legalnu “islamsku zajednicu” koja ljudima “ispravno tumači” islam.

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz