Vesvese i sumnje u namazu

Objavljeno / ažurirano:

PITANJE: Puno puta sumnjam u broj rekata, i pored toga što učim naglas kako bih imala na umu ono što učim. Međutim, nakon što završim namaz, meni se javlja sumnja i učini mi se kao da sam zaboravila jedan rekat, sedždu ili sjedenje. I pored toga što veoma nastojim da odstranim sumnje, to nastojanje je beskorisno. Molim Vas, stoga, da me uputite na ono što trebam učiniti, a situacija je onakva kako je spomenuto. Da li sam dužna ponoviti namaz kada mi se pojave sumnje? Da li postoji neka dova koju bih proučila pri stupanju u namaz, a kojom bih odstranila sumnje?

ODGOVOR: Ti si dužna da budeš oprezna u pogledu tih vesvesa, da se protiv njih boriš i da što više možeš tražiš od Allaha zaštitu od prokletog šejtana, jer Uzvišeni Allah kaže:

“Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika.” (En-Nas, 1-4)

I kaže Uzvišeni:

“A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.” (El-A'raf, 200)

Ako uzmeš abdest i obaviš namaz, pa tek tada (nakon namaza, op.PV) ti se pojave sumnje, ignoriši to i nemoj se na to obazirati i smatraj da su abdest i namaz valjani. Ako ti se sumnje pojave u toku namaza, kao da li si klanjala tri ili četiri rekata, ti smatraj da si klanjala tri rekata i dovrši namaz, tim što ćeš učiniti sehvi-sedždu. To je zato što je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, naredio onima kojima se desi ovakav propust (previd, zaborav), da urade kako je spomenuto.

Neka nas i tebe Allah zaštiti od šejtana.

Šejh Ibn-Baz

Iz knjige “Fetava el-mere”
Priprema: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Smutnja sljedbenika strasti je opasnija od smutnje Dedždžala

0
Ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio suštu istinu, zato ne dopusti da te ponese visoko mišljenje o sebi, kao ni činjenica da si na Pravom putu, pa da se upustiš u razgovor sa sljedbenicima strasti pod izgovorom da se s njima raspravljaš ili provjeriš njihov stav

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Evo šta su oni imali reći o Kur'anu

0
Cijeli život učenjaka je kružio oko učenja, poučavanja i primjene Kur'ana međutim opet su pred kraj života žalili što mu nisu posvetili čak i...

Islamske teme