TAG

sumnja

Da li su Isaovi pomagači sumnjali u Allahovu moć: Pojašnjenje izjave havarijuna o kojoj Allah govori u suri El-Maida

Da li su Isaovi pomagači sumnjali u Allahovu moć: Pojašnjenje izjave havarijuna o kojoj Allah govori u suri El-Maida

Šta treba učiti i raditi onaj ko je pogođen šejtanskom vesvesom

Prenosi Abdullah bin Mes'ud da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: "Melek ima utjecaj na čovjekovo srce, a i šejtan ima svoj utjecaj....

Vesvese i sumnje u namazu

PITANJE: Puno puta sumnjam u broj rekata, i pored toga što učim naglas kako bih imala na umu ono što učim. Međutim, nakon što...

Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire

Pitanje: Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire, posebno njihovu ulemu? Kako i zašto? Zbog imena ili osjećanja? Odgovor: Što se...

Novo na sajtu

Kategorije