Plod bogobojaznosti: Allahova pomoć, podrška i potpora

Popularno na sajtu

Allahova pomoć, podrška i potpora

Uzvišeni Allah kaže:

“Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone.” (El-Bekare, 194)

Allah je na strani onih koji se grijeha klone, tj . Allah pomaže i daje podršku svojim vjerovjesnicima i bogobojaznim i strpljivim robovima.

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, je rekao: “Ovo prisustvo je posebno za bogobojazne i nije opšte koje je spomenuto u ajetu:

On je s vama gdje god bili. (El-Hadid, 4)

I u ajetu:

Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan. (En-Nisa, 108)

Ovo je posebno prisustvo koje garantuje pomoć, potporu, čuvanje i pažnju kao što je Uzvišeni, obraćajući se Musau, a.s., i Harunu, a.s., rekao:

Ne bojte se! – reče On – Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim. (Taha, 46)1

Opšte prisustvo zahtjeva od čovjeka strah i svjesnost Allahove dž.š., kontrole kao i obazrivost.

Posebno prisustvo unosi u ljudsko srce osjećaj Allahovog prijateljstva i sigurnost u Njegovu pomoć i podršku.

Katade kaže: “Ko se Allaha bude bojao, Allah će biti uz njega. Uz koga Allah bude uz njega će biti odred koji ne može biti poražen, čuvar koji ne spava i upućivač koji ne odvodi u zabludu.”

Neki iz selefa su pisali svojoj braći: “Ako Allah bude uz tebe, ko će te uplašiti?! A ako Allah bude protiv tebe ko će ti nadu uliti!?”


Iz djela Bogobojaznost,
Autor: Ahmed Ferid
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali plodovi bogobojaznosti ovdje

Fusnota:

1 Nurul-iktibas, 41.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz