Rani plod takvaluka: Allah bogobojaznima daje svjetlo basireta – moći razlučivanja istine od neistine

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže:

“0 vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti.” (EI-Enfal, 29)

Muhammed Rešid Rida kaže: “Riječ furkan, spomenuta u ovom ajetu, u jeziku označava zoru koja razdvaja noć i dan. Kur'an je nazvan imenom Furkan, jer on odvaja istinu od neistine. Bogobojaznost u svim stvarima bogobojaznom daje svjetlo kojima je sposoban razlučiti čak i sitne sumnjive stvari koje ne poznaje veliki broj ljudi. Bogobojaznost mu daje posebno znanje, kojem, bez bogobojaznosti, ne bi mogao biti upućen. Ovo nije znanje koje se odnosi na komentar temelja i sporednih propisa. To je znanje koje donosi samo bogobojaznost. To je izraz koji označava postupke djelovanja i ostavljanja na osnovu stečenog znanja. Znanje koje je osnova i uzrok bogobojaznosti dolazi sa učenjem – kako stoj i u jednom hadisu:

“Nauka je u učenju!” (Bilježe ga Ebu Asim i Taberani s dobrim senedom)

Bogobojaznost je djelo koje opstoji na znanju, a ovo znanje mora biti naučeno. Moraš znati da je uzrok povećanja znanja rad na njemu.” (EI-Menar, 129-131)


Iz djela Bogobojaznost
Autor: Ahmed Ferid
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz