TAG

blagoslov

Gospodaru naš, blagoslovi nam Jemen!

Bilježi Ahmed u Musnedu 1/333, Taberani u Mudžemul-kebiru 1129. str. od Ibn-Abasa, radijalahu anhuma, da je rekao: „Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Pojaviće se iz Aden Ebjena dvanaest hiljada koji će pomoći Allaha i Njegovog Poslanika. Oni su najbolji od svih između mene i njih!“

Novo na sajtu

Kategorije