Kategorija

Fikh

Uvjeti koji se moraju ispuniti da bi meso bilo halal sa šerijatskog aspekta (II DIO)

Prvi dio teksta ovdje. Šejh Ibn Baz, rahimehullah: Propis mesa koje se prodaje na pijacama država koje nisu islamske Pitanje: Koji je propis mesa koje se...

O onome ko klanja farz pa zbog potrebe ustane poslije selama i nastavi sa zikrom hodajući

Kaže Abdul Melik sin šejha Sulejmana Ulvana: Pitao sam svoga oca o onome ko klanja farz pa zbog potrebe ustane poslije selama i nastavi sa...

Post dojilje i trudnice i napaštanje propuštenih dana

Pitanje: Zanima me kako je sa napaštanjem propuštenih dana u Ramazanu. Da li je ženi koja je u hajzu dovoljno da te dane samo isposti,...

Da li je žena dužna da obavi hadždž ako nema mahrema?

Ova žena nije dužna obavljati hadždž niti umru jer nema mahrema. Jedan od uvjeta da bi žena bila obavezna obaviti hadždž jeste da ima...

Da li trebamo našim kćerkicama oblačiti kratku odjeću?

Upitan je šejh Ibn Usejmin rahimehullah: Neke od žena – Allah ih uputio – svojim kćerkicama oblače kratku odjeću, koja otkriva cjevanice, i kada...

Proglašavanje islamskog hilafeta sa aspekta stvarnosti i šerijata

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, i na njegovu porodicu i sve ashabe. A zatim: Doista, islamski hilafet...

Hilafet i halifa – šartovi hilafeta, biranje i imenovanje halife, ciljevi hilafeta

Sva hvala i zahvla pripada Allahu, Gospodaru koji hilafet uspostavlja i halife postavlja, i neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda i...

Značenje hadisa o manjkavosti razuma i vjere kod žena

Pitanje: Uvijek slušamo plemeniti hadis u kojem stoji da su žene manjkavog razuma i vjere, pa tako neki muškarci spominju ovaj hadis kako bi...

Samoubistvo ili šehadet?

Ako se povede diskusija po pitanju dozvoljenosti operacija u kojima osoba ubije i samu sebe, glavni argumenat protivnika ovog oblika džihada jeste da je...

Zadnje objave