Post dojilje i trudnice i napaštanje propuštenih dana

Popularno na sajtu

Pitanje:

Zanima me kako je sa napaštanjem propuštenih dana u Ramazanu. Da li je ženi koja je u hajzu dovoljno da te dane samo isposti, ili treba i da plati iskup? Kako je sa trudnicama i sa ženama koje doje pa nisu u stanju da poste? Da li trebaju sve propuštene dane naspostiti i isto tako platiti iskup za te dane?

Odgovor:

We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu,

Što se tiče žene koja zbog hajza ili nifasa nije postila određene dane mjeseca Ramazana, obaveza je takvoj ženi da samo naposti propuštene dane. Ibn Kudame u Mugniju kaže: ”Ulema je složna da ženi koja je u hajzu ili nifasu nije dozvoljeno postiti i da trebaju mrsiti u toku Ramazana (dok god su u hajzu ili nifasu).”

Ibn Hazm kaže: ”Žena će napostiti dane koje je propustila zbog hajza. Oko pomenute stvari se niko ne razilazi.” (Muhalla 2/175).

Što se tiče dojilje i trudnice, njima je dozvoljeno da mrse u toku Ramazana ukoliko postoji bojazan po njih ili njihovo dijete.

Bilježi imam Ahmed od Enesa ibn Malika radijellahu anhu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allah je od musafira uzdigao dva rekata (tj. dozvolio mu da krati četvororekatni namaz pa da umjesto 4 klanja dva rekata), a od trudnice i dojilje post (tj. dozvolio im da mrse u toku ramazana). (Hadis je hasen – dobar).

Imam Ševkani u svojoj knjizi Nejlul evtar 4/230 prenosi od Ebu Taliba koncenzus da trudnica i dojilja mogu mrsiti u toku ramazana ukoliko se boje za svoje dijete.

Što se tiče napaštanja posta kada je u pitanju dojilja i trudnica ulema se po tom pitanju razilazi na nekoliko mišljenja:

–    Jedna skupina učenjaka je stava da će dojilja i trudnica napostiti propuštene dane i za svaki dan nahraniti jednog siromaha. Ovo je stav Sufjana es-Sevrija, Malika, Šafije i Ahmeda.
–    Druga skupina učenjaka je stava da dojilja i trudnica ne trebaju napostiti minule dane već će samo nahraniti po jednog siromaha za svaki propušteni dan. Ovo je stav Ishaka ibn Rahevejha.
–    Treća skupina učenjaka je stava da će dojilja i trudnica samo napostiti minule dane. Ovo je stav Evzaija, učenjaka hanefijskog mezheba,  Hasana el-Basrija, Ata'a, Nehaija, Zuhrija i drugih.
–    Četvrta skupina ućenjaka smatra da dojilja i trudnica nisu obavezne napostiti minule dane niti su obavezne nahraniti siromaha. Ovo je mišljenje Ibn Hazma.

Prioritetnije mišljenje je treće i četvrto mišljenje. Šta više stav ibn Hazma je dosta jak zbog hadisa koji je prethodio a u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Allah je od musafira uzdigao dva rekata (tj. dozvolio mu da krati četvororekatni namaz pa da umjesto 4 klanja dva rekata), a od trudnice i dojilje post”.

A Allah najbolje zna.

Izvor: www.stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz