Ima dane za napostiti od prošloga Ramazana ali se ne može sjetiti koliko ih je

Popularno na sajtu

Pitanje: Moja supruga ima napostiti nekoliko dana od prošle godine, međutim zaboravila je tačan broj dana koje mora napostiti. Šta da radi?

Odgovor: Slava pripada Allahu!

Ono što se zahtjeva od onoga ko nije postio neke dane Ramazana zbog izgovora kao što su putovanje, bolest, menstruacija ili postporođajno krvarenje (nifaas), jeste da te dane mora napostiti, jer Allah kaže (u prevodu značenja):

“..a onome od vas koji je bolestan ili na putu – isti broj drugih dana…” (El-Bekara, 184)

Muslim (335) prenosi da je Aiša, radiAllahu anha, upitana: “Zašto žena koja ima menstruaciju mora da nadoknadi propuštene dane posta, ali ne mora da nadoknadi namaze? Ona je rekla: “To je ono što je se nama običavalo desiti i naređeno nam je da nadoknadimo dane posta, ali nam nije naređeno da nadoknadimo namaze.”

Ako je tvoja žena zaboravila broj dana koje duguje, i nije sigurna da li se radi o šest ili sedam dana na primjer, onda mora napostiti samo šest, jer u principu ona ne duguje ni jedan dan (sem onih za koje je sigurna da duguje). Ali ako naposti sedam dana kako bi bila sigurnija, to je bolje, kako bi mogla biti sigurna da je ispunila svoju obavezu.
Ako se uopšte ne sjeća o kojem broju dana se radi koje duguje, onda treba da posti ono što ona misli da je najvjerovatnije, kako bi ispunila obavezu.

Šejh ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, upitan je: “Ima žena koja ima napostiti dane od prošlig Ramazana, ali nije sigurna da li se radi o četiri dana ili o tri. Sada je napostila tri dana, šta mora učiniti?

Odgovorio je: “Ako osoba nije sigurna o broju dana koje mora nadoknaditi, onda treba da uzme manji broj dana. Pa ako žena ili muškarac nisu sigurni da li imaju napostiti četiri ili tri dana, onda neka uzmu manji broj, jer je manji broj vjerovatniji a sve što je više od toga je stvar sumnje, i u principu, ne duguje se ni jedan dan (sem onaj za koji se sigurno da se duguje).

Međutim, kako bi bili sigurni, treba da naposte i onaj dan za koji nisu sigurni, jer ako je bila obaveza, onda će obaveza biti ispunjena, a ako nije bila obaveza onda će biti nafila a Allah, neka je Uzvišen, neće dozvoliti da propadne ni jedno dobro djelo”.

Kraj citata iz fetwe ‘Nur ‘ala ed-derb’.

A Allah zna najbolje.


Izvor: Islam Q&A

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz