Oni koji nisu dužni postiti

Popularno na sajtu

Sljedeće kategorije ljudi imaju opravdanje za ostavljanje posta:

1. Ko je nemoćan postiti radi starosti ili bolesti za koju se ne nada da će se izliječiti. Neće postiti ali će davati fidju (iskup) za svaki dan jednom siromahu1 u vrijednosti jednog mudda pšenice ili polovine pregršta druge hrane jer Ibn Abbas o riječima Uzvišenog kaže:

“Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane.” (El-Bekare, 184)

„Ovaj ajet nije derogiran nego se odnosi na staru osobu koja ne može postiti.”2

2. Putniku i bolesniku za čije se izlječenje nada je dozvoljeno nepostiti ali su dužni napostiti. Uzvišeni kaže:

“i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana”

3. Trudnica i dojilja ako se plaše za svoju djecu, neće postiti ali će dati fidju i napostiti (PV: detaljnije o propisu dojilje i trudnice u pogledu posta pročitaj ovdje) .

4. Žena u hajzu i nifasu je dužna napostiti. Haram im je postiti.

5. Dužnost je prekinuti post onome za kim postoji potreba spašavanja od npr. utopljenja i sl. jer je u mogućnosti napostiti. Zabranjeno je onome ko nema razloga za prekidanje posta nepostiti u ramazanu. Dužan je napostiti i pokajati se Allahu, azze ve dželle.

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid

Iz knjige: Načela islamskog življenja – savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama

Priprema i obrada: Put vjernika

Ključne riječi: {tortags,3881,1}

Fusnote:


1. El-Mugni, 3/82.

2. Prenosi El-Buhari.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz