VIDEO: Oslanjanje na Allaha

Objavljeno / ažurirano:


Kaže Allah Uzvišeni u Kur`anu: “…a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (Prijevod značenja, Al-Maida, 23. ajet)

Danas se uvećao broj onih koji se u svojim potrebama potpuno oslanjaju na predsjednike, kraljeve, vezire, emire… I uvećao se broj onih koji se u svojim bolestima potpuno oslanjaju na doktore nadajući se da će im oni pomoći…

Tevekul – oslanjanje na Allaha je jedan veliki ibadet, njegovo značenje je potpuno oslanjanje na Allaha u svim stvarima u odbijanju šteta i pribavljanju koristi…

U ovom videu šejh Mešari el-Herraz objašnjava stvarnost tevekula na Allaha Uzvišenog, njegovo značenje, njegovu bitnost i njegove plodove…

(Put vjernika)

NOVO NA SAJTU

Savijet mladima: Naučite kontrolirati srdžbu

0
Da li se nervirate? Često? Kako ispoljavate vaš bijes? Da li smatrate da ste jedinstveni u vašoj porodici kada je u pitanju ispoljavanje bijesa?...

Preporučeni sadržaj

Nož u leđa kineskim muslimanima: Sufijski šejh Ali Džifri tekfiri Ujgure...

0
Zabludjela i otrovna akida (vjersko ubjeđenje) koje svaka sekta nosi u sebi, prije ili kasnije se ispolji u javnom životu sekte, a ummet je...

Islamske teme