VIDEO: Oslanjanje na Allaha

Objavljeno / ažurirano:


Kaže Allah Uzvišeni u Kur`anu: “…a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (Prijevod značenja, Al-Maida, 23. ajet)

Danas se uvećao broj onih koji se u svojim potrebama potpuno oslanjaju na predsjednike, kraljeve, vezire, emire… I uvećao se broj onih koji se u svojim bolestima potpuno oslanjaju na doktore nadajući se da će im oni pomoći…

Tevekul – oslanjanje na Allaha je jedan veliki ibadet, njegovo značenje je potpuno oslanjanje na Allaha u svim stvarima u odbijanju šteta i pribavljanju koristi…

U ovom videu šejh Mešari el-Herraz objašnjava stvarnost tevekula na Allaha Uzvišenog, njegovo značenje, njegovu bitnost i njegove plodove…

(Put vjernika)

NOVO NA SAJTU

Poučna kazivanja o poslanicima: Hud, alejhisselam

1
Allah kaže: “Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj...

Preporučeni sadržaj

Moje ime je NOVAC!!!

0
Izgled mi je jednostavan, a tjelesna građa slaba. Ipak, sposoban sam da promijenim svjetski poredak. Također sam sposoban da promijenim ponašanje i prirodu ljudi jer...

Islamske teme