VIDEO: Oslanjanje na Allaha

Objavljeno / ažurirano:


Kaže Allah Uzvišeni u Kur`anu: “…a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (Prijevod značenja, Al-Maida, 23. ajet)

Danas se uvećao broj onih koji se u svojim potrebama potpuno oslanjaju na predsjednike, kraljeve, vezire, emire… I uvećao se broj onih koji se u svojim bolestima potpuno oslanjaju na doktore nadajući se da će im oni pomoći…

Tevekul – oslanjanje na Allaha je jedan veliki ibadet, njegovo značenje je potpuno oslanjanje na Allaha u svim stvarima u odbijanju šteta i pribavljanju koristi…

U ovom videu šejh Mešari el-Herraz objašnjava stvarnost tevekula na Allaha Uzvišenog, njegovo značenje, njegovu bitnost i njegove plodove…

(Put vjernika)

NOVO NA SAJTU

Kako se i skim druži žena muslimanka

0
Žena muslimanka trudi se da u svojoj povezanosti s drugim ženama odabire kreposne žene među njima, kako bi joj bile sestre i prijateljice. Ona...

Preporučeni sadržaj

Primjeri istinskog vjerovanja u naređivanju dobra i odvraćanju od zla

0
1. Sufjan es-Sevri i Ebu Dža'fer el-Mensur Es-Sevri kaže: "Na Mini sam uveden kod Ebu Dža'fera i rekao mu: - Boj se Allaha! Dospio si na...

Islamske teme