VIDEO: Oslanjanje na Allaha

Objavljeno / ažurirano:


Kaže Allah Uzvišeni u Kur`anu: “…a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (Prijevod značenja, Al-Maida, 23. ajet)

Danas se uvećao broj onih koji se u svojim potrebama potpuno oslanjaju na predsjednike, kraljeve, vezire, emire… I uvećao se broj onih koji se u svojim bolestima potpuno oslanjaju na doktore nadajući se da će im oni pomoći…

Tevekul – oslanjanje na Allaha je jedan veliki ibadet, njegovo značenje je potpuno oslanjanje na Allaha u svim stvarima u odbijanju šteta i pribavljanju koristi…

U ovom videu šejh Mešari el-Herraz objašnjava stvarnost tevekula na Allaha Uzvišenog, njegovo značenje, njegovu bitnost i njegove plodove…

(Put vjernika)

NOVO NA SAJTU

Kada će se pojaviti pobjedonosna generacija?

0
Sveznajući Allah izvijestio nas je u časnom Kur'anu o određenim osobinama koje mora imati generacija koja želi Allahovu pomoć i vlast na Zemlji.
islamske teme, islam, fetve

Zlatna sredina

Preporučeni sadržaj

Murdžije i oslobađanje Kudsa

0
Da li uistinu murdžije, a koliko ih je samo, žele osloboditi El-Mesdžidul-Aksa od ruku i vlasti poganih židova?! Da li su oni istinski iskreni u...

Islamske teme