TAG

oslanjanje na Allaha

Ispravno shvatanje pouzdanja u Allaha i samopouzdanja

Na pouzdanje u Allaha u svim svojim poslovima musliman ne gleda samo kao na svoju moralnu obavezu, nego kao na vjersku dužnost i sastavni...

Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha

Od ibadeta koje je Uzvišeni Allah prpisao jeste i tevekkul – oslonac na Njega Uzvišenog. Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na...

Potpuno oslanjanje na Allaha

Potpuno oslanjanje na Allaha (tevekkul) jeste iskrena ovisnost srca o Allahu u čovjekovim naporima u potrazi za njegovim interesima i samozaštiti od svega što...

VIDEO: Oslanjanje na Allaha

Kaže Allah Uzvišeni u Kur`anu: "...a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!" (Prijevod značenja, Al-Maida, 23. ajet) Danas se uvećao broj onih koji se...

Novo na sajtu

Kategorije