Tumačenje hadisa: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama

Popularno na sajtu

Od majke vjernika, Aiše, Allah bio njome zadovoljan, prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu:

Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj porodici. (Bilježi Tirmizi)

Iz hadisa se razumije:

» Savršenstvo dini islama, te da islam dodjeljuje svakom njegovo pravo;

» Potpunost Poslanikovog morala;

» Da se ibadet Allahu Uzvišenom obavlja i izvršavanjem prava prema ženi i porodici;

» Da pozivači u dobro treba da posvete posebnu pažnju pitanjima svoje porodice i domaćinstva, jer su oni kao takvi najpreči tome.

Kaže Allah Svevišnji: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre…” (At-Tahrim, 6)

Rekao je Alija u vezi s ovim ajetom: “Odgojite ih i podučite ih.”

» U ovom hadisu je i odgovor onome ko zapostavi stanje svoje porodice pod izgovorom da je zaokupljen pozivom ljudi u islam;

» Da je briga o pitanjima porodice od uzroka Allahove pomoći u pozivanju ljudi u islam i podsticanju na svaki hajr.[1]


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 7. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnota:

[1] Po klasifikaciji prema koristi koju donose, ibadeti se dijele na dvije vrste: 1. oni čija korist seže isključivo do pojedinca koji ih obavlja (el-lazimeh), kao što je: namaz, post, hadždž,… te 2. oni čija korist prelazi sa pojedinca koji ih obavlja na druge (el-mute’addijeh), kao što je zekat, poučavanje, poziv u dobro, razne vrste sadake i dobročinstva. Nema sumnje da je briga o pitanjima porodice spada u ovu drugu vrstu, a od te brige je ono što je obavezno (fard) i ono što je pohvalno (sunnet). Učenjaci se slažu da je ova druga vrsta općenito bolja, što ne znači da se ovim vrstama ibadeta daje prednost uvijek, jer se svi slažu da je namaz preči i odabraniji od zekata, nego da svim ibadetima treba dati njihovo pravo i najveći prioritet imaju oni koji su strogo naređeni (farzovi), ali da ibadeti koji donose opštu korist su preči za odabrati kada se bira među stvarima koje su pohvalne, npr. poučavanje ljudi u odnosu na namaze nafile. Potom, vrijednost svakog ibadeta se određuje prema okolnostima koje ga okružuju; npr. i’tikaf u posljednjoj trećini ramazana je bolji od sadake…

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz