Tumačenje hadisa: Hadis o Poslanikovoj uputi mladićima koji su učili kod njega

Popularno na sajtu

Od Malik ibn El-Huvejrisa se prenosi da je rekao:

Došli smo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a bili smo momci približnih godina, pa smo proboravili kod njega dvadeset dana i noći. Allahov Poslanik bio je milostiv i blag. Kada je pomislio da smo poželjeli naše porodice, upitao nas je o onima koje smo ostavili iza nas pa smo ga obavijestili. Tada reče: “Vratite se vašim porodicama i boravite s njima, podučavajte ih i naređujte im” – pa je spomenuo neke stvari, nešto pamtim, a nešto ne pamtim – “i klanjajte kao što vidite mene da klanjam. Neka, kada nastupi vrijeme namazu, jedan od vas prouči ezan, a predvodi vas najstariji među vama.” (hadis bilježi Buhari)

linijaIz hadisa se razumije: Riječi:

Došli smo Allahovom Poslaniku…

» upućuju na vrijednost putovanja radi traženja znanja

» i revnost u traganju za visokim vrijednostima, te brigu da se znanje stječe pred eminentnim učenjacima;

…bili smo momci približnih godina. U ovome se vidi trud i napor mladih među ashabima u potrazi za znanjem;

…pa smo proboravili kod njega dvadeset dana i noći.

» Ovo je dokaz da znanje zahtijeva kontinuitet u njegovom sticanju te upornost i izdržljivost u tome. Rekao je Jahja ibn Ebi Kesir: “Ne postiže se znanje uz tjelesno odmaranje.“;

» Osnova u traženju znanja je da studenti borave u blizini učene osobe;

Allahov Poslanik bio je milostiv i blag.

» Svjedočanstvo o veličini Poslanikovog morala i ljubavi koju je gajio prema tragaocima za znanjem: “…a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tewbe:128)

» Ovo je smjernica svakom učitelju u njegovom odnosu prema učenicima, blagosti i milosti koju ispoljava prema njima. Ebu Se'id El-Hudrijj uobičavao je izražavati dobrodošlicu onima koji uče hadise govoreći: “Dobrodošli, oporuko Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik nam je oporučio u pogledu vas.”[1]

Kada je pomislio/vidio da smo poželjeli naše porodice…

» Detalj koji kazuje o oštroumnosti i dovitljivosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

» te da je na učitelju da vodi brigu o stanju svojih učenika i uzima u obzir njihove osjećaje i potrebe;

…upitao nas je o onima koje smo ostavili iza nas pa smo ga obavijestili. Znak da se briga učitelja ne svodi samo na puko podučavanje učenika, već da se treba interesirati o njegovom stanju i okolnostima, pa makar uopćeno. Upravo ovakav odnos učitelja vodi ka prihvatanju iznešenog gradiva, nastojanju da poveća znanje, ljubavi prema učitelju, te pozitivnom dojmu prema njemu;

Vratite se vašim porodicama… Jasna naznaka da je Poslanik svakome davao njegovo pravo;

…i boravite s njima, podučavajte ih i naređujte im. Veoma važan zaključak: da je na onome koji traži znanje da vodi računa o podučavanju svoje porodice, te da je porodica najpreča tome zbog veličine njihova prava kod njega.

Bilježi imam Buharija da je rekao Allahov Poslanik : “Kod kojeg čovjeka bude robinja pa je podučava (vjeri) i lijepo je poduči, te je odgaja i lijepo je odgoji, a zatim je oslobodi i oženi se njome – on će imati dvostruku nagradu…”[2]

Dakle, čovjek se nagrađuje za podučavanje robinje – pa kako tek za podučavanje svoje žene i djece?!

Rekao je Alija, radijallahu anhu, u vezi s riječima Uzvišenog: “Čuvajte sebe i svoje porodice od vatre”, tj. “Podučavajte svoju porodicu dobru.”[3]

Kaže imam Malik, rahimehullah: “Dobri prethodnici (ar. es-selef) su podučavali svoju djecu da vole Ebu Bekra i Omera kao što su ih podučavali nekoj suri iz Kur'ana.”[4]

Kazao je Se'id ibnu-l-‘As: “Kada podučim svoje dijete Kur'anu, obezbijedim mu hadždž i oženim ga – ispunio sam njegovo pravo, a onda ostaje na njemu moje pravo.“;

I klanjajte kao što vidite mene da klanjam. Ovo znači da podučavanje biva riječima i djelom;

Neka, kada nastupi namaz, jedan od vas prouči ezan, a neka vas (u namazu) predvodi najstariji među vama. U ovome se vidi da je korist znanja višestruka, npr. da koristi i na putu i kod kuće, a također i među ukućanima, odnosno u svim drugim stanjima.[5]


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 4. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Bilježi Tirmizi: 3270 i Ibn Hibban: 3828; šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u Es-Sahihah: 2700.

[2] El-Hudžurat: 13.

[1] Bilježi El-Hakim u El-Mustedreku 1/88 i ocjenjuje vjerodostojnim, s time se složio i Ez-Zehebi.

[2] Hadis br. 5083.

[3] Bilježi El-Hakim.

[4] El-Lalikai: Šerhu usuli ‘itikad, 2325.

[5] Ovdje je rečeno da najstariji predvodi namaz jer su bili približnih godina i približnog znanja u vjeri. Međutim, poznato je da prednost ima najučeniji u Kur’anu i ostalim šerijatskim znanostima, a zatim najstariji od ovakvih. Od ovog se izuzima domaćin kuće i zvanični imam nekog džemata, tj. pomenuta dvojica imaju prednost u svojoj kući ili džematu.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz