Tumačenje hadisa: O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti, neka se oženi…

Popularno na sajtu

Šesti hadis

Od Abdullaha ibn Mes'uda se prenosi da je Allahov Poslanik rekao:

”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti, neka se oženi, jer je to najbolji način za obaranje pogleda i čuvanje polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita[1].”[2]

Iz hadisa se razumije:

» Da je period mladalaštva najplodniji period životne dobi;

» Pažnja koju islam posvećuje ovom razdoblju čovjekovog života, naročito zbog veličine uticaja mladosti na budućnost čovjekovog života. Zbog toga je došao značajan pomen mladosti u drugim hadisima kojima se ukazuje na važnost te dobi, kao npr: “sedmorica koju će Allah staviti u Svoj hlad na Sudnjem danu: …mladić odrastao u pokornosti Allahu”; “neće se pomjeriti stope roba na Sudnjem danu dok ne bude bio upitan za četvero:… o mladosti – u šta ju je potrošio?”

» Podstrek na brak radi čuvanja pogleda i polnog organa od grijeha;

» Briga muslimana da pazi na svoje tijelo i udove kako ne bi time učinio grijeh, jer je svaki od organa blagodat koju može koristiti ispravno ili zloupotrijebiti, i, prema tome, zadobiti nagradu ili kaznu, kao što na to ukazuje Kur'an:

“A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari….” (Al-Infitar: 10-11)

“On ne izusti nijednu riječ,a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (Kaf: 18)

“Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.” (En-Nur: 30)

“A kad čuju besmislicu kakvu,od nje se okrenu.” (Al-Qasas: 55)

“Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti.” (Ja-sin: 65)

“Zašto svjedočite protiv nas? –upitat će oni kože svoje.” (Fusilet: 21)

Riječi Allahova Poslanika: “A onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita”

» ukazuju na veliki uticaj posta u obaranju pogleda i čuvanju polnog organa;

» U ovome je pojašnjenje koja su sredstva šerijatom dozvoljena u ukroćavanju čovjekove strasti, te da ne treba posezati za drugim sredstvima poput onanisanja, koje šteti, a ne koristi;

» Udaljavanje od svega što pobuđuje strast a nije šerijatski dozvoljeno;

» Da su pozivači u dobro najpreči za stupanje u brak kako njihove duše ne bi bile zaposlene strastima, i kako bi bili uzor ostalima;

» Da je obaveza onome ko brine o pitanjima omladine da se potrudi oko čuvanja da ne postanu predmet smutnje niskih poriva, a još preče da ne budu predmetom smutnje usljed šubhi/nejasnih stvari u vjeri. Uslov ovog poziva je da bude sukladan šerijatskim tekstovima i shodno pravcu prve generacije ovog ummeta.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 6. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Riječ vidža’ doslovno znači škopljenje, proces sterilizacije. U ovome je naznaka da se postom umanjuju seksualni porivi čovjeka. (op.prev.)

[2] Bilježe Ahmed, Buharija, Muslim i sakupljači Sunena.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz