Značenje hadisa: Tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka, da narediš dobro i odvratiš od zla je sadaka…

Popularno na sajtu

Dvanaesti hadis

Prenosi se od Ebu Zerra da je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem:

“Tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka, da narediš dobro i odvratiš od zla je sadaka, da uputiš nekog čovjeka u njemu nepoznatoj zemlji ti je sadaka, da pomogneš slijepa čovjeka ti je sadaka, da otkloniš kamen, bodlju ili kost sa puta ti je sadaka, da prespeš iz svoje kofe vode u kofu svoga brata je tvoja sadaka.”[1]

Iz hadisa se razumije:

» Mnoštvo je vrata dobra, tj. velika brojnost načina i prilika za činjenje dobrih djela;
» Sve navedeno je primjer kako se svakodnevne navike mogu s iskrenim nijjetom pretvorit u ‘ibadet;
» Veličina pažnje koju islam posvećuje principu povezivanja i potpomaganja među muslimanima;
» Da se ne potcjenjuje nikakvo dobro djelo makar ono bilo malehno. Ovo potvrđuju i mnogi drugi šerijatski tekstovi, poput ajeta: “Ko uradi koliko trun dobra- vidjet će ga,”[2] te hadis: “Ne potcjenjuj ništa od dobrih djela”;
» Da je moralna obaveza onima koji pozivaju u dobro da se maksimalno potrude u činjenju svakog dobra, jer u tome je korist i ostalima, i pridobijanje srca drugih ljudi;

Riječi Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka…

» ukazuju na vrijednost unošenja radosti u srca vjernika;
» isto zahtijeva od pozivača u dobro da se oni prvi okite lijepim djelima i riječima, čime će privoljeti druge da prihvate njihovo znanje i savjete;
» da je obaveza pozivačima u dobro da se drže muškosti i da čuvaju svoj izgled od nepristojnosti. Nasmijanost lica je šerijatski pohvalna ako to nema za posljedicu neku štetu.
Kaže imam Ez-Zehebi: “Trebalo bi da onaj ko se puno smije umanji od toga, i da kori svoju dušu u tom smislu kako ga ne bi drugi odbacili. I trebalo bi da se onaj ko je puno namršten, smežuran u licu, osmjehne i uljepša svoj ahlak, te prekorava sebe zbog slabosti svog ahlaka. Svako skretanje od sredine je pokuđeno, i neminovno je da se protiv duše mora boriti i odgajati je.”[3]

Dio hadisa da otkloniš kamen, bodlju ili kost sa puta ti je sadaka

» svjedoče o potpunosti vjere islama i brizi koju islam usmjerava prema svim oblastima života i vjere;
» Isto ukazuje na ružnoću djela onoga ko zakrčuje i zagađuje puteve na način da se otežava kretanje i uznemiravaju prolaznici, pa čak i kad uznemirava njegov pogled! Upravo takvo postupanje je oprečno pravu koje ima put, a koje smo dužni dati, prema riječima Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: “Dajte putu njegovo pravo!” Rekoše: “A šta je njegovo pravo?” Reče: “Obaranje pogleda, ostavljanje uznemiravanja, odvraćanje na selam, naređivanje dobra i odvraćanje od zla.”[4]


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 12. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Hadis bilježi imam El-Buhari u Edebu-l-mufred, te Tirmizi i Ibn Hiban.
[2] Ez-zilzal: 7.
[3] Sijeru a‘lami-n-nubela’, 10/140,141.
[4] Hadis bilježe Buharija i Muslim od Ebu Seida El-Hudrija.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz