Kategorija

Hadis

Komentar hadisa “Ne pripovjeda ljudima osim vladar ili onaj kome vladar naredi, ili ulizica”

Dvadeset i četvrti hadis Od Abdullaha ibn 'Amra da je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Ne pripovjeda ljudima osim vladar ili onaj kome vladar naredi, ili ulizica.” Iz...

Tumačenje hadisa “…Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi”

Dvadeset i treći hadis Od Džabira ibn Abdullaha se prenosi da je Omer ibnu-l-Hattab došao Vjerovjesniku ﷺ sa knjigom (listovima) koju je našao kod nekih...

Tumačenje hadisa: Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn bio vjerovjesnik ili nije…

Tumačenje hadisa: Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn bio vjerovjesnik ili nije...

Tumačenje hadisa: “Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini, on je jamac za to”

Dvadeset i prvi hadis Od Abdullaha ibn 'Amra da je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini,...

Značenje hadisa: “Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem”

Značenje hadisa: "Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem"

Značenje hadisa: Zaklinjem se za tri stvari…. i znajte da dunjaluk pripada četvorici…

Značenje hadisa: Zaklinjem se za tri stvari.... i znajte da dunjaluk pripada četvorici...

Hadis o Poslanikovim a.s. ukoru Muazu ibn Džebelu zbog duljine namaza

Osamnaesti hadis Od Džabir ibn Abdullaha se prenosi da je Mua'z ibn Džebel klanjao sa Vjerovjesnikom ﷺ, a zatim otišao u svoj narod pa im...

Poslanikova ﷺ oporuka o noćnom namazu i njegovoj vrijednosti

Sedamnaesti hadis Od Ebu Umameh se prenosi da je rekao Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Oporučujem vam noćni namaz, jer zaista je to put dobrih prije vas,...

Značenje hadisa: Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog… i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi… i čuvaj se svega zbog čega se...

Šesnaesti hadis Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov...

Poslanikov a.s. hadis o pravu roditelja nad djecom: “Tvoj džihad je uz njih”

Petnaesti hadis Prenosi se od Abdullaha ibn 'Amra ibnu-l-'Asa da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, tražeći od njega dozvolu...

Zadnje objave