Kategorija

Hadis

Komentar hadisa: “Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, – jedan od njih dvojice je to stekao”

Komentar hadisa: “Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, - jedan od njih dvojice je to stekao”

Komentar hadisa: “Obaveza ti je poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći…”

Obaveza ti je poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći, omiljenoj i mrzovoljnoj stvari, i kada se drugome dadne prednost nad tobom. (hadis)

Komentar hadisa: “Neka Allah osvijetli lice robu koji čuje moj govor pa ga shvati i zapamti, a zatim prenese…”

Komentar hadisa: “Neka Allah osvijetli lice robu koji čuje moj govor pa ga shvati i zapamti, a zatim prenese..."

Komentar hadisa: “Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”

Komentar hadisa: “Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava.”

Komentar hadisa: “Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta na Allahovoj odredbi, neće im nauditi…”

Dvadeset i osmi hadis Od Mu'avije, Allah bio njime zadovoljan, se prenosi da je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Neprestano će skupina iz mog ummeta biti...

Komentar hadisa: “Kada čovjek kaže: ‘Ljudi su propali’, onda je on najupropašteniji”

Komentar hadisa: “Kada čovjek kaže: 'Ljudi su propali', onda je on najupropašteniji"

Komentar hadisa “Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti”

Komentar hadisa "Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti"

Komentar hadisa “Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje”

Komentar hadisa "Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje"

Sto slabih i izmišljenih hadisa (1)

Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loših djela, on je tim namazom samo još više povećao svoju udaljenost od Allaha....

Komentar hadisa “Ne pripovjeda ljudima osim vladar ili onaj kome vladar naredi, ili ulizica”

Dvadeset i četvrti hadis Od Abdullaha ibn 'Amra da je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Ne pripovjeda ljudima osim vladar ili onaj kome vladar naredi, ili ulizica.” Iz...

Zadnje objave