Kategorija

Hadis

Četiri osobine koje osobu koja ih posjeduje čine licemjerom…

Imam Ibn Redžeb el-Hanbeli je rekao: “Prenosi se od Abdullah ibn Amra (radijallahu anhu) da je Resulullah (sallallahu alejhi we sellem) rekao: “Četiri su osobine...

Komentar riječi: ‘Kada tražiš (moliš) – traži od Allaha!’

Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: „Čovjek će neprestano tražiti od ljudi, mada je neovisan od traženja, sve dok ne dođe na Kijametski...

Prva blagodat o kojoj će rob biti pitan na Sudnjem danu

Prenosi se od  Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Zaista je prvo o čemu će biti pitan rob od blagodati da mu se...

Značenje hadisa “Čuvaj Allaha – čuvat će te”

Imam Ahmed bilježi od Haneša es-San'anija da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao: “Jahao sam iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao:...

Nije od nacionalizma da se musliman bori radi odbrane svog života, časti, porodice i imetka

Četvrti hadis (iz serijala Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu): Prenosi Seid ibn Zejd da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko pogine braneći...

Fetve o početnim dovama u namazu (fetve šejha Sulejmana el Ulvana)

Da li se istiftah dova koja počinje riječima: Vedžehtu vedžhi... uči isključivo na noćnom namazu? Imam Muslim bilježi hadis od Alije ibn Ebi Taliba, u...

Najvjerodostojnija istiftah (početna) dova u namazu

Najvjerodostojnija istiftah dova jeste ona koju bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijellahu anhu: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،...

36 Allahovih zabrana u pogledu namaza

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu aljehi we selem: "Nema tog čovjeka koji pogriješi, a zatim ustane i uzme abedest, klanja namaz i zamoli Allaha...

Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

Prenosi se od Ma'kil ibn Jesara radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ibadet u vremenu smutnje1 je kao hidžra/iseljenje...

Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče!

Prenosi se od  Abdullaha ibn  Omera radijellahu 'anhuma   da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire,...

Zadnje objave