Kategorija

Hadis

O hadisu „Obuci novo, živi dostojno i umri kao šehid“

Kaže Abdul Melik sin šejha Sulejmana Ulvana: Pitao sam svoga oca o hadisu ibn Omera da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Omeru, radijellahu...

Adabi oblačenja – dragocjeni priručnik o oblačenju za svakog muslimana i muslimanku

Koristi odjeće Prva: Ukras i pokrivanje stidnog mjesta, kao što je rekao Uzvišeni Allah: O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna...

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

Iskušenja, muke i teške situacije su Božija davanja i pojave kojima se prava, čista i iskrena vjera odvaja od one krive, prljave i licemjerne...

Da li imamo potrebe za ulemom?

Pitanje: Kada s nekim od mojih voljenih drugova razgovaram o određenoj šerijatskoj temi, on mi se obraća sljedećim riječima: „Rekao je Allah, i rekao...

Vrijednost pokajanja i traženja oprosta

Allah Uzvišeni, govoreći o tome šta je Nuh, alejhisselam, govorio, veli: i govorio sam: „Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;...

Značenje hadisa o manjkavosti razuma i vjere kod žena

Pitanje: Uvijek slušamo plemeniti hadis u kojem stoji da su žene manjkavog razuma i vjere, pa tako neki muškarci spominju ovaj hadis kako bi...

Pokuđenost odlaska učenjaka kod vladara nasilnika

Ibn Abbas, radijAllahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko bude stanovao u pustinji, postat će grub.' Ko se...

Ko se bori na Allahovom putu

Od Ebu Musaa Abdullaha b. Kajsa el-Eš'arija, , prenosi se da je rekao: "Upitan je Allahov Poslanik, , o čovjeku koji se bori da pokaže...

Vjerovjesnik je bio zaštićen od činjenja grijeha

Ummet se slaže oko toga da su vjerovjesnici zaštićeni od činjenja velikih grijeha zbog toga što bi to narušavalo suštinu razloga njihove poslaničke odabranosti...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (6)

 Hadis 91: Ljubav prema domovini je od imana.1 Hadis je izmišljen. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 38. str. Hadis 92: Hadis da će...

Zadnje objave