Kratka biografija Imama Buharija

Popularno na sajtu

Muhamed ibn Ismail el-Buhari, poznatiji kao Buharija (arapskiالبخاري) ili Imam Buhari (810-870), je poznati islamski učenjak iz Buhare (Uzbekistan), poznat po svome kapitalnom djelu zbrike hadisa „Sahih Buhari”, kolekcija hadisa.

Njegovo puno ime je Muhamed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn el-Mugire ibn Bardizbah el-Buhari (Arapski: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري). Ali je poznatiji kao Imam Buharija.

Rođen je 20.Jula 810. godine (13. Ševala, 194 po Hidžri) u gradu Buhara (koji je bio dio Horosana u to vrijeme). Danas je to grad u Uzbekistanu. Njegov otac Ismail ibn Ibrahim je bio poznati hadiski učenjak također, umro je dok je Imam Buhari bio mlad.

Legenda kaže da je Imam Buharija u vrijeme smrti njegovog oca oslijepio, ali da je njegova majka zamolila Allaha da mu povrati vid, nakon čega mu se vid i vratio. Njegova majka je nakon smrti oca radila teške poslove, da bi zaradila za njegovo školovanje. Nakon završene osnovne škole posvećuje se učenju Hadisa.

Kada je imao 16 godina, njegova majka, brat i on, kreću na put u Meku, odakle kreće na put u mnoge gradove prikupljajući znanje o hadisima. Bilježi se da je ostao u Basri 4 ili 5 godina,a zatim u Hidžazu 6 godina. A zatim je odatle putovao u Kufu i Basru.

Kada su vlasti u Basri čule da dolazi u grad, organizovali su katedru gdje je Imam Buhari predavao Hadis. U Bagdadu su na jednoj javnoj katedri došli desetorica poznatih hadiskih učenjaka i da bi ga iskušali javno, promjenili lanac prenosilaca (Isnad) od oko stotinu hadisa. Nakon što je čuo te hadise on je rekao kako ne poznaje te hadise, ali da zna hadise koji su slični, a zatim citirao ispravne verzije napamet. (lanci prenosilaca sadrže mnogo imena).

Kada je imao 18 godina odlučio je da putuje širom islamskog tadašnjeg svijeta i skuplja, aranžira i potvrđuje autentičnosti predaja. Tako je se susretao sa prenosiocima u Egiptu, Siriji, Iraku i Arabiji, susreo se sa preko 1000 prenosilaca i naučio napamet oko 600.000 hadisa (vjerodostojnih i ostalih) sa lancem prenosilaca i stepenima autentičnosti, što ga je učinilo najpoznatijim Muhadisom tog vremena. Nakon skoro 16 godina na tom putu sakupljanja hadisa, nakon povratka u Buharu, napisao je svoje kapitalno djelo „El Džami el Sahih“ (Zbirka Sahih hadisa) koja je zbirka od 7.275 provjerenih izreka Poslanika Muhammeda s.a.v.s..

U 54. godini života, godine 864. došao je u veliki Iranski grad Nišapur. Gdje je upoznao svoga budućeg učenika Muslima, koji je poslije napisao također veliku poznatu zbirku hadisa (Sahih Muslim). Tamošnji vladar je naredio Imamu Buhariji da drži lekcije na njegovom dvoru, što je Buharija odbio. Nakon podizanja tenzija između Buharije i vladara, Buharija je protjeran iz grada u jedno selo Kartank blizu Buhare. Gdje je i umro 870. godine, u 62 godini života.

Izvor: Hadisi.org

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz