TAG

velikani islama

Kratka biografija Imama Buharije

Muhamed ibn Ismail el-Buhari, poznatiji kao Buharija (arapski البخاري) ili Imam Buhari (810-870), je poznati islamski učenjak iz Buhare (Uzbekistan), poznat po svome kapitalnom...

Zubejr Ibnul-Avvam, radijAllahu anhu – junak bez premca i prva sablja u islamu

Rekao je Božiji Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: Svaki poslanik ima svoga prisnog pomagača, a moj pomagač je Zubejr ibnul-Avvam. Ta Poslanikova počast prema...

Novo na sajtu

Kategorije