Položaj desne ruke na tešehudu

Popularno na sajtu

Postoji nekoliko načina držanja desne ruke na tešehudu koji se prenose od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

Prvi način: da spoji vrhovima prstiju između srednjeg prsta i palca i podigne kažiprst, kako je došlo u hadisu kod imama Muslim od Zubejra ibnul Avama, radijellahu anhu, da je rekao: „Kada bi Allahov Poslanik sjeo (na tešehudu) stavio bi desnu ruku na desnu butinu a lijevu ruku na lijevu butinu. Pokazao bi kažiprstom a palac sastavio sa srednjim prstom.“

Drugi način: da savije sve prsta, savivši i palac preko srednjeg prsta i podigne kažiprst, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima od Abdullaha ibn Omera, radijellahu anhu, da je rekao: „Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo na tešehud, stavio bi lijevu ruku na lijevo koljeno a desnu ruku na desno koljeno. Pa bi svezao pedeset tri i pokazao kažiprstom.“1

I treći način: da pokupi sve prste i podigne kažiprst, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima od Abdullaha ibn Omera, da je rekao: “Kada bi poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio u namazu, desnu ruku stavio bi na desno koljeno, pokupio bi sve prste i podigao prst do palca (tj. kažiprst).“

Što se tiče pomjeranja prsta osnova je da samo podigne kažiprst i da ga pomjera prilikom dove, ili da ga ostavi položeno sa ostalim prstima i išareti njime (tj. da podigne kažiprst) prilikom dove. A što se tiče rivajeta da se uvijek pomjera prst i rivajeta da se uvijek ostavi prst (bez podizanja), to su slabi rivajeti.

Iz djela: Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana


1 Tj. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi savio sve prste i palac preko srednjeg prsta tako da bi to izgledalo kao broj 53 na arapskom. Op.prev.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz