Da li će pri spuštanju na sedždu klanjač najprije spustiti svoje ruke ili koljena?

Objavljeno / ažurirano:

Svi hadisi u kojima stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najprije spuštao svoje ruke prije koljena, kao i hadisi u kojima stoji da bi spuštao svoja koljena prije ruku, su slabi. Hadisi koji govore o spuštanju ruku prije koljena imaju četiri mahane, otprilike, dok hadisi koji govore o spuštanju koljena prije ruku su mursel i u njima je ravija po imenu Šerik koji je slab.

Prenosi se od Ibn Omera radijellahu anhu, kako bilježi Buharija kao muallek predaju, da je spuštao svoje ruke prije koljena, dok Ibn Ebi Šejbe prenosi od njegovog oca Omera, radijellahu anhu, da bi najprije spuštao svoja koljena a potom ruke. Ovo ukazuje da je ovo mesela idžtihada i da čovjek može odabrati ono što je lakše za njega.¹

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

1. Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Ne postoji nijedan vjerodostojan hadis o spuštanju ruku prije koljena, ili koljena prije ruku, prilikom odlaska na sedždu. Što se tiče hadisa Vaila ibn Hudžra on je slab jer se u njegovom prenošenju izdvojio Šerik, kako to spominje Darekutni, Buhari, i drugi. Vjerodostojno se prenosi od Omera, radijellahu anhu, da je spuštao svoja koljena prije ruku. Predaju bilježi Tahavi u svom djelu Šerhul meani od Alkame i Esveda da su rekli: ‘Zapamtili smo od Omera da se on u svom namazu spuštao na sedždu kao što se spušta deva te bi spustio svoja koljena prije svojih ruku.’ Što se pak tiče hadisa Ebu Hurejre, radijellahu anhu, o spuštanju ruku prije koljena u njegovom prenošenju se izdvojio Muhammed ibn Abdullah ibn Hasen. Njega su slabim ocijenili Buhari, Tirmizi, Darekutni i drugi. Ali je takav postupak vjerododostojno prenešen od Ibn Omera. Predaju bilježi Buhari.“

Novo na sajtu

sejtanovi prilazi srcu

ŠEJTANOVI PRILAZI SRCU

Znaj da je najbolji primjer za srce tvrđava u koju šejtan hoće da provali, da je osvoji i njome zagospodari, i da se tvrđava...

Preporučeni sadržaj

Bitka za Idlib

Sirija: Šijitski režim pokušava zauzeti strateški grad Han Šejhun na jugu...

Snage sirijskog režima podržane ruskom vojskom zauzele su ključan grad Al-Habit na zapadu Hame dok su 10 kilometara istočno od grada Han-Šejhuna zauzeli naselje...

Islamske teme