Spuštanje na sedždu – da li se prvo spuštaju koljena ili ruke?

Popularno na sajtu

Pitanje:

Eselamu alejkum we rahmetululahi we berekatuhu draga braćo,

Interesuje me islamki stav o spuštanju na sedždu. Da li se prvo spuštaju koljena ili ruke, i šta je ispravnije? Allah vas nagradio! AMIN!

Odgovor:

Jedna od mesela oko koje su se razišli islamski učenjaci jeste i mesela spuštanja na sedždu, da li se na sedždu spuštaju najprije ruke pa koljeno ili možda obrnuto.

Ulema se ovom pitanju razilazi na tri mišljenja:

–    Prvo mišljenje, da se na sedždu prvo spuštaju ruke a zatim koljena. Dokaz ovom mišljenju jeste hadis Ebu Hurejre radijellahu anhu kojeg bilježe autori sunena, imam Ahmed, Darekutni i drugi, da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada neko od vas čini sedždu neka ne pada poput deve već neka spusti svoje ruke prije koljena.”
–    Drugo mišljenje, da se na sedždu spuštaju koljena prije ruku. Dokaz ovom stavu jeste hadis Vaila ibn Hudžra kojeg bilježe Ebu Davud, Nesai, Ibn Madze, Darimi, Darekutni i drugi, da je Vail radijellahu anhu rekao: ”Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako je pri sedždi spuštao svoja koljena prije ruku a kada bi ustao podigao bi svoje ruke prije koljena.”
–    Treće mišljenje, da čovjek ima pravo izbora pa ako želi neka prvo spusti svoje ruke a ako želi neka spusti koljena i neka postupi na način koji mu je lakši i prilagodniji.

Treće mišljenje je najprioritetnije mišljenje jer pomenuta dva hadisa kod prvog i drugog mišljenja nisu vjerodostojna tako da u ovoj meseli nemamo ništa vjerodostojno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče prvog hadisa Ebu Hurejre o davanju prednosti rukama on je slab iz nekoliko razloga :

–    Izdvajanje Deravurdija od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Hasena. Ovakvo izdvajanje od strane Deravurdija se ne prima a posebno kada prenosi iz svog hifza.
–    Izdvajanje Muhammeda ibn Abdullaha od Ebu Zenada.
–    Prekid između Muhammeda ibn Abdullaha i Ebu Zenada. Ovo spominje Buharija i drugi.

Što se tiče hadisa Vaila Ibn Hudžra koji je dokaz drugom mišljenju i on je slab. U senedu se nalazi Šerik koji je slaba pamćanja a ovdje se on izdvojio u ovoj predaji.

I ashabi radijellahu anhum su se razišli u ovoj meseli. Tako se od Omera ibnul Hattaba radijellahu anhu prenosi vjerodostojnim putem da je na sedždu najprije spuštao svoja koljena. Predaju bilježi Ibn Ebi Šejbe u Musannefu. Od Abdullaha ibn Omera se, pak, prenosi da je spuštao svoje ruke prije koljena. Predaju bilježi Ibn Huzejme, Darekutni, Hakim, Bejheki i drugi a predaja je vjerodostojna.

Stoga, ko kao svoj uzor uzme postupak vladara pravovjernih Omera ibnul Hattaba, pa divan li je on uzor. A ko kao uzor uzme postupak Abdullaha ibn Omera pa divan li je i on uzor.

Ukoliko nekog njegov idžtihad dovede do mišljenja da je jedan od pomenuta dva hadisa vjerodostojan neka radi po njemu. Kod koga je hadis Ebu Hurejre o davanju prednosti rukama vjerodostojan neka radi po njemu, a kod koga je hadis Vaila ibn Hudžra o davanju prednosti koljenima vjerodostojan neka radi po njemu. Ova mesela ne treba biti predmet prepiranja među muslimanima.

A Allah najbolje zna.

Izvor: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz