Spuštanje podlaktica na zemlju pri sedždi i oponašanje životinja

Popularno na sajtu

Imam Muslim bilježi od Bera ibn Aziba da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se spustiš na sedždu spusti svoje šake i podigni svoje laktove.“¹

Ovo je dokaz da se laktovi trebaju podići. Neki ljudi, kada obavljaju sedždu, spuštaju svoje podlaktice na zemlju, što je postupak psa. Čovjeku je zabranjeno da oponaša životinje a posebno u namazu.

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

1. Muslim 494.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: