Suđenje po ljudskim zakonima | šejh Ebu Sulejman El-Kurdi

1308
Šejh Ebu Sulejman El-Kurdi je učenik poznatog alima šejha Abdullaha es-Sa'da hafizehullahu te'ala.