TAG

Istikame

Suđenje po ljudskim zakonima | šejh Ebu Sulejman El-Kurdi

Šejh Ebu Sulejman El-Kurdi je učenik poznatog alima šejha Abdullaha es-Sa'da hafizehullahu te'ala. Izvor: Istikame

Novo na sajtu

Kategorije