Allahova počast šehidu time što je otklonio od njega bol prilikom pogibije

Popularno na sajtu

Deveti hadis:

Prenosi Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem, rekao: „Šehid ne osjeća dodir smrti prilikom svoje pogibije osim onoliko koliko neko od vas osjeća dodir mrava“. Hadis prenosi Ahmed, Tirmizi, el-Nesai, Ibn Madže, Ed-Darimi, El-Bejheki, Ibn Hibban, neki su ovaj hadis prenijeli u sljedećoj formi: „bol ubistva…bol ujeda mrava“.

Neke manje poznate reči:

مس القتل- dodir smrti, tj. bol prilikom smrti.

القرصة- to je ujed mrava, ili da sa dva prsta uhvatiš meso čovjeka toliko da osjeti bol (tj. štipanje), ili ubod komarca.

Neke od koristi hadisa:

1 – Vrijednost šehadeta na Allahovom putu.

2 – Podsticaj na traganje za pogibijom na Allahovom putu iz staha od (doživljavanja) smrtnih muka.

3 – Da ne postoje drugi šerijatski tekstovi mimo ovog bio bi dovoljan.

4 – Rekao je El-Munavi, rahimehullahu: “Ovo je vid utjehe povodom ovog velikog događaja, i ogromne tjeskobe, te podsticaj na sabur (strpljenje) kada sablje počnu sijevati i kada se juriša ka smrti”.

5 – Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullahu: “Opće poznato je da svi ljudi umiru, i cilj ovog mu'mina je da preseli na Allahovom putu, i to je najčasniji i najlakši vid smrti, zato što šehid ne osjeća bol osim kao što je ujed mrava. A, zaista, u šehidskoj smrti nema dodatne nedaće mimo onoga što je uobičajeno za ljude, pa onaj ko smatra da je nedaća pogibije veća od nedaće koju proživljava onaj koji umire na svojoj postelji on je džahil (neznalica), naprotiv, smrt šehida je od najlakših, najboljih i najuzvišenijih vidova smrti”. (Igasetul-lehefan, 2/194)

Deseti hadis:

Od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: “Kad je pogođen Haram b. Milhan – a on je bio Enesov dajdža, na dan događaja kod Bunara Me'une, postupio je s krvlju ovako, odnosno poprskao je s njom lice i glavu, a zatim rekao: ‘Ja sam na dobitku, tako mi Gospodara Ka'be’.“ (Bilježi ga Buhari)

Neke koristi hadisa:

1 – Ovaj hadis posjeduje podugačko kazivanje, koje u sebi nosi veliko razumijevanje (fikh) i mnoga značenja, a ono što je ovdje spomenuto je samo nešto od toga.

2 – Musliman postiže šehadet pa makar bio mučki ubijen, bez učestvovanja u boj.

3 – Postizanje šehadeta na Allahovom putu je najveći uspjeh kojeg musliman može postići, pa zato neka iskreni nastoje da to postignu.

4 – Beznačajnost rana i bolova koje čovjeka zadese na Allahovom putu u poređenju sa radosti i uspjehom pri postizanju šehadeta.

5 – Spremnost ashaba na ostavljanje i oprost sa dunjalukom u svakom momentu, odmah nakon što je bio pogođen rekao je: „Ja sam na dobitku, tako mi Gospodara Ka'be“, stoga, nastoj da budeš poput njih.


Iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu (sa kratkim komentarom)
Izvor:
 Knjiga „El-Erbe'un fi fadliš-šehade ve talebil-husni ve zijade”
Autor: Šejh Hasen Kaid, rahimehullah
Ostali hadisi ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz