TAG

40 hadisa o dzihadu

O tome da ja obavezno da borba vjernika bude radi uzdizanja Allahove riječi

Drugi hadis iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu

Nije od nacionalizma da se musliman bori radi odbrane svog života, časti, porodice i imetka

Četvrti hadis (iz serijala Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu): Prenosi Seid ibn Zejd da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko pogine braneći...

Poglavlje o onome čime je Allah odlikovao šehide od veličanstvenih nagrada

Dvanaesti hadis Od Mikdama ibn Madi Jekriba se prenosi da je rekao, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Šehid će kod Allaha imati šest...

Šehidi se ne iskušavaju u njihovim kaburima

Nastavak serijala "Četrdeset hadisa o džihadu"... Poglavlje: Šehidi se ne iskušavaju i njihovim kaburima Jedanaesti hadis Od Rašida ibn Sa'da, a on od nekog od Poslanikovih, sallallahu...

Allahova počast šehidu time što je otklonio od njega bol prilikom pogibije

Deveti hadis: Prenosi Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem, rekao: „Šehid ne osjeća dodir smrti prilikom svoje pogibije osim onoliko koliko...

Najbolja i najčasnija vrsta pogibije

Osmi hadis: Od Abdullaha ibn Hubšija el-Has'amija se prenosi da je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, upitan: „Koja je najčasnija vrsta pogibje“? pa je odgovorio:...

Ustrajnosti u borbi i visoka pozicija onih koji presele boreći se u prvom safu

Veličina vrijednosti ustrajavanja kod sučeljavanja i visoka pozicija onih koji presele boreći se u prvom safu Šesti hadis: Prenosi Nuajm el-Hemmar, radijAllahu anhu, da je došao čovjek...

Džennet se nalazi pod sjenama sablji i one su njegovi ključevi

Peti hadis: Ebu Bekr b. Abdullah b. Kajs prenosi od svog oca da je rekao: "Čuo sam svog oca, dok je bio blizu neprijatelja, kako...

O izbjegavanju nejasnih zastava i opasnost borbe iz srdžbe radi nacionalizma a ne radi istine

Treći hadis Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko se bude borio pod zastavom zablude (nejasnom), srdeći se radi...

Iskren nijet u džihadu na Allahovom putu

Poglavlje: O obaveznosti postojanja iskrenog nijeta u svim djelima Prvi hadis: Od vladara pravovjernih Omera b. el-Hattaba, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog...

Novo na sajtu

Kategorije