Poglavlje o onome čime je Allah odlikovao šehide od veličanstvenih nagrada

Objavljeno / ažurirano:

Dvanaesti hadis

Od Mikdama ibn Madi Jekriba se prenosi da je rekao, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Šehid će kod Allaha imati šest odlika: biće mu oprošteni grijesi s prvom kapi krvi, biće mu pokazano njegovo mjesto u Džennetu, biće sačuvan od kaburske patnje, biće siguran od najvećeg užasa, biće mu na glavu stavljena kruna dostojanstva, a jedan njen dragulj je bolji od ovoga svijeta i onoga što je na njemu, biće oženjen sa sedamdeset i dvije hurije i moći će se zauzeti za sedamdeset svojih rođaka.“ Prenosi ga Ahmed, Tirmizi – i ovo je njegova verzija – i ibn Madže, a Albani ga je ocjenio vjerodostojnim.

Trinaesti hadis

Od Ebu Derda’ se prenosi da je rekao, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Šehid će se zauzeti za sedamdeset članova iz svoje porodice” prenosi ga Bezzar, Ebu Davud, Adžuri u svom djelu “Šeria'”, Ibn Hibban i Bejheki, a Albani ga je ocjenio vjerodostojnim.

Neke od koristi hadisa:

Prva: U ovom hadisu je pojašnjenje onoga čime je Allah počastio šehida od velikih odlika, od samog početka njegove pogibije pa sve do njegovog konačnog odredišta.

Druga: Vrijednost šehadeta na Allahovom putu.

Treća: Allahova počast prema šehidu, time što nagradu nije ograničio samo na njega, nego mu je omogućio da se zauzima za sedamdeset članova porodice.

Četvrta: Šehidu se opraštaju i brišu svi grijesi sa prvim mlazom krvi, osim onoga što je izuzeto a što ćemo kasnije spomenuti.

Peta: Zato što je šehid nastojao da žrtvuje svoju dušu na Allahovom putu kako bi uzdigao vjeru, Allah ga je nagradio time što ga je odjenuo krunom spokojnosti, koja je dokaz ponosa, veličine i plemenitosti, i u ovome je dokaz da je nagrada shodno dijelu.

Rekao je Mula Ali El-Kari, rahimehullahu: „Biće oženjen“ tj. biće mu dato sedamdeset i dvije žene u smislu ženidbe, i što je ovdje spomenuto sedamdeset i dvije ukazuje da se radi o tačno određenom broju a ne o mnoštvu, i može se shvatiti da je ovo najmanje što će šehidu biti dato i nema prepreke da mu Allah iz svoje dobrote podari i još više od ovoga. (Mirkatu-l-mefatih,11/481).

Izvor: „El-Erbe'un fi fadliš-šehade ve talebil-husni ve zijade”

Novo na sajtu

Erdogan, Putin i Ruhani

Idlib glavna tema novog sastanka Putina, Erdogana i Rouhanija

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da se tri miliona sirijskih izbjeglica može vratiti u planiranu zonu sigurnosti u sjevernoj Siriji, ako se...
grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma

Preporučeni sadržaj

Policija dzamija

“Istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!”

Danas se na sva zvona zvoni o potrebi poštovanja ljudskih prava dok s druge strane vidimo kako su zatvori, javni i tajni, širom svijeta...

Islamske teme