Srebrenica: Svinjski otpaci kod Memorijalnog centra u Potočarima, odjekivali pucnji i četničke pjesme uoči Božića

774

Bošnjake Srebrenice posljednja dva dana uznemirilo je ostavljanje vreće sa svinjskim kožama u Potočarima te proslava Badnjaka uz četničku ikonografiju. Na proslavi je korišteno i vatreno oružje. Vlasti u entitetu RS ni u jednom slučaju nisu ustanovile krivično djelo.